Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

JO utreder inte Vöråpolitikers bostadsaffärer

Från 2017
Uppdaterad 09.01.2017 11:17.
En närbild av dörren till Vörå kommungård som föreställer kommunvapnet.
Bild: Yle / Jonny Smeds

Justitieombudsmannen utreder inte om Vöråpolitikern Rainer Bystedt (SFP) använt en kommunal lägenhet utan hyresavtal och betalning. JO hänvisar istället till tingsrätten.

Det var SFP-kollegan Gustav Backman som anmälde Bystedt till JO. Backman menade att en kommunal hyreslägenhet i Bofinken 2 använts i cirka ett halvt år utan avtal och utan att hyresgästerna betalat hyra. Han säger i sin anmälan till JO att ingen heller ska ha känt till att lägenheten varit bebodd. Rainer Bystedt är gårdskarl i huset.

Bystedt bestrider det som påstås i klagomålet. Han säger att det här är något kommunen och disponentbolaget borde ha skött om och att han meddelade disponenten per telefon att lägenheten var uthyrd.

Ärendet diskuterades i kommunstyrelsen utanför protokollet i december, men föranledde inte till några åtgärder då. Hyresskulden är nu betald.

Rainer Bystedt, styrelseordförande i Vörå.
Bildtext Rainer Bystedt.
Bild: Yle/Kati Enkvist

JO hänvisar till tingsrätten

Biträdande justitieombudsmannen Maija Sakslin skriver i sitt svar på klagomålet att hon inom ramarna för sin laglighetskontroll endast kan undersöka myndigheters och tjänstemäns förfarande då dessa utför ett offentligt uppdrag. Avtal som gäller uthyrning av bostadslägenhet är privaträttsligt. Meningsskiljaktigheter kring uthyrning och hyresförhållanden avgörs i sista hand först som tvistemål vid respektive tingsrätt.

Kommunstyrelsen i Vörå kan ännu behandla ärendet, men kommundirektör Mikko Ollikainen tar inte ställning till när och om det blir.

Svaret från JO kom inte som någon överraskning för Gustav Backman.

- När det gäller hyror är det naturligtvis privaträttsligt, det kunde jag nog räkna ut. Men jag ska ta mig en funderare nu och besluta om jag går vidare med saken på något vis, säger Backman.

Rainer Bystedt å sin sida önskar att smutskastningen i Vöråpolitiken skulle få ett slut.

- Jag känner mig djupt kränkt. Jag har blivit mobbad i flera års tid.

Diskussion om artikeln