Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Rapport: Mindre asbest än befarat vid Åbo stadsteater

Från 2017
Åbo stadsteater renoveras vintern 2016-17.
Bild: Yle/Linus Hoffman

De nya asbestfynden som uppdagades i samband med renoveringen av Åbo stadsteater har nu analyserats. Asbesthalten i proverna som togs i fastigheten är mindre än befarat, meddelar staden.

Av tilläggsproverna framgick det att det förekommer asbesthaltigt spackel i vissa utrymmen samt att dammet som spridits i samband med rivningsarbetet innehåller asbest.

Arbetet har avbrutits för den tid asbestsaneringen pågår. Saneringen har inletts och framskrider enligt planerna. Enligt de som ansvarar för renoveringsarbetet kommer asbestsaneringen med största sannolikhet inte att fördröja projektet ytterligare.

För att man efter asbestsaneringen ska kunna arbeta i saneringsdelen ska de anställda på arbetsplatsen ges en asbestutbildning. Nästa vecka öppnas de första utrymmena som genomgått asbestsaneringen så att rivningsarbetet kan fortsätta.

De anställda som eventuellt blivit utsatta för asbest har hänvisats till företagshälsovården.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland övervakar arbetet.

Redan tidigare har det stått klart att renoveringen av stadsteatern blir betydligt dyrare än planerat. Åbo stadsfullmäktige godkände i november en höjning av renoveringsbudgeten till närmare 40 miljoner euro.

Diskussion om artikeln