Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Roxx måste betala mera hyra i Hangö

Från 2017
Uppdaterad 05.01.2017 22:57.
Roxx-skylten utanför caféet
Bildtext Roxx café och pub får fortsätta i åtminstone fem år till.
Bild: Yle/Maria Wasström

Café och pub Roxx i Hangö ska snyggas upp och få en ny uteservering. Samtidigt stiger hyran och gästhamnsverksamheten lämnas bort.

Stadsdirektör Denis Strandell ska nu inleda förhandlingar med företaget Rubers representanter.

Villkoren för arrendeavtalet är ännu oklara men Strandell utgår i från att hyran kommer att stiga.

- Det gör den nog. Den tidigare hyran har baserat sig på att Ruber tidigare också skötte gästhamnsverksamheten i Östra hamnen och det gör de inte längre. Nu talar vi om normal marknadsmässig hyra för en tomt i det området i staden.

Strandell hänvisar också till att stadsfullmäktige har fastställt hyresnivån för olika områden i staden. Den nivån följs i det nya kontraktet.

Roxx utifrån
Bildtext Arrendet för tomten i Östra hamnen kan stiga rejält.
Bild: Yle/Maria Wasström

Roxx drivs av bolaget Roadhouse som i sin tur ägs av bolaget Ruber. Ruber får enligt Hangö stadsstyrelses beslut fortsätta på tomten till slutet av 2021.

Hittills har Ruber betalat ett årligt arrende på knappt 3 300 euro.

- Det tidigare kontraktet härstammar från 80-talet. Vi följer exakt den avtalsmodell och de villkor som staden numera har för uthyrning av tomter, säger Strandell.

Ojämlik behandling av företag

Stadsdirektören hörde till dem som meddelade avvikande åsikt när frågan behandlades i stadsstyrelsen.

Han hade föreslagit en förlängning av kontraktet med ett år. Han motiverar det med att alla i staden enligt god förvaltningssed borde behandlas på samma villkor.

- Min bedömning är att beslutet inte följer god förvaltningssed. När man har ett planeområde brukar man köra med korta kontrakt till planen blivit fastställd. Det här är en allmän praxis i Finlands städer och kommuner.

Enligt Strandells uppfattning gynnar staden Ruber genom att ge företaget ett femårigt kontrakt.

- Om det är så att vissa företagare får ett eller två års kontrakt har jag lite svårt att förstå varför ett företag ska få ett annorlunda kontrakt. Det är ju en rätt så helig princip att alla behandlas lika, säger Strandell.

Roxx beredd på höjd hyra

Trots meningsskiljaktigheterna ska förhandlingarna med företaget Rubers representanter inledas snarast.

Keijo Suominen som är vd på Ruber väntar sig inga överraskningar. Han är beredd på att hyran kommer att justeras uppåt.

Han utgår i från att villkoren i övrigt inte kommer att ändra särskilt mycket. Ett femårigt kontrakt ger ändå företaget möjligheter till efterlängtade investeringar.

- En ny uteservering ska det bli redan i vår, lovar Keijo Suominen.

En byggnad med bilar parkerade framför.
Bildtext Fasaden ska snyggas upp och till sommaren ska caféet få en ny uteservering.
Bild: Yle/Marica Hildén

Också hamnkapten Jan Sonntag är glad att det förlängda kontraktet möjliggör att företaget vågar satsa också på att renovera byggnaden på utsidan.

- Nu när vi får fem år kan vi putsa upp i knutarna men inte börjar vi satsa hundratals tusen på det, säger Sonntag.

I medlet av april kör reparationerna i gång och väntas vara klara till början av maj.

Intesse också för gästhamnen

Keijo Suominen och Jan Sonntag gör dessutom klart att företaget också har intresse av att fortsätta driva gästhamnen.

- Absolut. Men nu har ju staden bestämt att de ska förhandla i första hand med Hangö Segelförening. Vi har ju allting färdigt här ifall det inte blir något med HSF kan vi nog snabbt ta över.

Ruber har ändå inte officiellt meddelat om sitt intresse till staden.

Stadsdirektör Denis Strandell berättar att avtalet med Hangö segelförening HSF är så gott som klart.

- Vi har offentligt gått ut och sagt att det blir en ändring i gästhamnsverksamheten och berättat att intressenter kan höra av sig. En part har hört av sig och med den parten har vi underhandlat med. Ur min synvinkel är det klart som korvspad, säger Strandell.

Tillägg 5.1.2017 vid 23-tiden: Regatta Spas vd Peder Planting meddelade per e-post från utlandet att han dessvärre inte har något att kommentera gällande "ett under behandling varande ärende".