Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Båtar avregistrerades i rask takt i slutet av fjolåret

Från 2017
Uppdaterad 09.01.2017 05:25.
Gäddviks båthamn
Bild: Yle/Carina Bruun

Avregistreringar av båtar ur båtregistret ökade kraftigt i slutet av år 2016, rapporterar Helsingin Uutiset.

Man kunde se en accelerering av avregistreringarna redan under hösten.

Ett lagförslag om båtskatt befinner sig för tillfället på utlåtanderunda. Om riksdagen godkänner lagen är det meningen att båtskatten träder i kraft i maj. Regeringen har meddelat att man strävar efter att få lagförslaget till riksdagen i februari.

Under höstens lopp avlägsnades 100-200 båtar ur registret per vecka via nätet.

Stor skillnad jämfört med tidigare

- Under hösten märkte vi vid Trafi att avregistreringarna mångfaldigades, säger Ville Räisänen, chef för Trafis båtregister till Helsingin Uutiset.

Sammanlagt 1 534 båtar avlägsnades ur registret från och med slutet av september till årsskiftet.

- Vår avsikt är att granska vilken typ av båtar det är som har avregistrerats. Ur den diskussion som har förekommit på sociala medier kan man dra den slutsatsen att det finns andra orsaker till avregistrering än att båten tagits ur bruk eller att den till exempel repareras.

- Normalt avlägsnas 10-20 båtar ur registret via nätet under vintermånaderna. Under den sista veckan år 2016 avlägsnades sammanlagt 587 båtar via nätet.

Enligt Räisänen fanns det i slutet av december sammanlagt 203 343 registrerade båtar i Finland.

Skatten blir dyrare att driva in än vad den ger i skatteinkomster?

Den årliga skatten gäller registrerade båtar och skulle uppgå till 100-300 euro i året. Skatten skulle påföras båtar som är minst nio meter långa eller båtar som är försedda med en motor på minst 38 kilowatt (motsvarande 51 hästkrafter).

Frågan om båtskatt är öppen för Ålands del.

Svenska riksdagsgruppens andre vice ordförande, Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, hör till dem som är mycket kritiskt inställda till skatten. Han ser lagförslaget som populistiskt.

- Den summa som båtskatten uppskattas inhämta blir bara mindre och mindre. Nu bedömer finansministeriet att den kommer att inbringa bara 17 miljoner euro per år. För det kommer man att bygga upp mycket ny byråkrati, något som ju är helt i strid med regeringsprogrammets övergripande målsättningar om att minska byråkratin, konstaterade Löfström i december.

Skatten kommer inte att drabba de lustjakter och juppiskotrar, som Timo Soini sagt. I stället kommer det att drabba helt vanliga löntagare och pensionärer.

Svenska riksdagsgruppens andre vice ordförande, Ålands riksdagsledamot Mats Löfström

- Skatten kommer inte att drabba de lustjakter och juppiskotrar, som Timo Soini sagt. I stället kommer det att drabba helt vanliga löntagare och pensionärer. Skatten riskerar också att minska på skärgårdsturismen och efterfrågan på finskbyggda småbåtar. På så vis riskerar skatten att bli direkt kontraproduktiv och skadlig för den riktiga ekonomin, säger Mats Löfström.

Löfström, som tog upp frågan under budgetdebatten, frågade inrikesminister Paula Risikko om sjöbevakningen kommer få mer resurser då man nu tänkt lägga ytterligare uppgifter på myndigheten för att övervaka skatten.

- Det är absurt att man föreslår att fyra sjöbevakningsstationer i landet ska stängas och att sjöbevakningens budget ska minskas, men att man samtidigt tänkt ge myndigheten nya övervakningsuppgifter. Sjöbevakningens begränsade resurser och viktiga arbete behövs för att upprätthålla säkerheten till sjöss, inte för att åka omkring och kontrollera om småbåtar betalt sin båtskatt. Samma sak gäller polisen och tullen, säger Mats Löfström.

- Jag hoppas att så många som möjligt gör sin röst hörd i samband med utlåtanderundan för att ge ministeriet och regeringen den tydliga signalen att man i den här frågan bör tänka om och prioritera viktigare saker - till exempel att få fart på sysselsättningen, säger Mats Löfström.

Artikeln korrigerades kl. 19.27. Ordet "och" ersattes med "eller" i meningen .." Skatten skulle påföras båtar som är minst nio meter långa eller båtar som är försedda med en motor på minst 38 kilowatt (motsvarande 51 hästkrafter).

Diskussion om artikeln