Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Löfven i DN: Osäkert läge för Sverige

Från 2017
Sveriges statsminister Stefan Löfvén under en presskonferens i Kiev 11.3.2015.
Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO

Sveriges statsminister Stefan Löfven är oroad över säkerhetsläget. Sveriges säkerhet har försämrats skriver Löfven på DN Debatt, och lyfter fram åtta primära hot.

Staten har ingen viktigare uppgift än att värna om Sveriges fred, frihet och säkerhet skriver Löfven, och konstaterar att det nya säkerhetsläget, med tilltagande maktpolitiska rivaliteter, ställer nya krav.

Det behövs en bättre förståelse för säkerhetsutvecklingen, enligt statsministern.

Starkare militär och polis

Löfven pekar bland annat på det försämrade säkerhetsläget i Sveriges närområde efter ”Rysslands olagliga annektering av Krim” och den ökande militära aktiviteten kring Östersjön. Han lyfter fram åtta primära hot mot Sverige:

  1. Militära hot
  2. Informations och cybersäkerhet
  3. Terrorism och våldsbejakande extremism
  4. Organiserad brottslighet
  5. Hot mot energiförsörjningen
  6. Hot mot transporter och infrastruktur
  7. Hälsohot
  8. Klimatförändringar

Löfven presenterar också en skyddsstrategi, med bland annat stärkt försvar, cybersäkerhet och polis.

Försvarskonferens börjar i Sälen

Den svenska statsministern skriver att hela samhället måste engageras för att skydda Sverige, och efterlyser också ett brett politiskt stöd för skyddsstrategin.

Regeringen presenterar strategin vid Folk och försvars rikskonferens, som börjar på söndag i Sälen. Det tre dagar långa evenemanget är Sveriges viktigaste forum för säkerhetsdiskussion, och samlar 350 delatagare.

Konferensens huvudteman är säkerheten i världen, Sveriges försvar, den allmänna säkerheten och beredskapsfrågor.