Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Thomas Warburton in memoriam

Från 2017
Uppdaterad 09.01.2017 11:30.
Författaren Thomas Warburton.
Bildtext Översättaren, förlagsmannen och litteraturhistorikerna Thomas Warburton har avlidit i en ålder av 98 år.
Bild: Lena Malm

Författaren, förlagsmannen och översättaren Thomas Warburton somnade in den 18 december 2016 i en ålder av 98 år.

Thomas Warburton föddes i en ingenjörsfamilj i Vasa den 4 mars 1918. Efter avlagd studentexamen vid Svenska normallyceum i Helsingfors idkade Warburton studier bl.a. vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors Universitet.

Sin bana som översättare och författare inledde Warburton under andra världskrigets dagar.

I en intervju för Cita Reuter i tidskriften Språkbruk (2/2003) berättar Warburton att han började översätta som ett slags tidsfördriv:

”– Egentligen började det på allvar som ett slags tidsfördriv, för tiden blev lång under vinterkriget när jag var mycket civil eftersom jag var brittisk medborgare. Av en händelse fick jag tag i Uuno Kailas postuma noveller, jag tyckte om dem och beslöt mig för att försöka översätta dem. Inte hade jag en aning om hur man sedan skulle göra, men det var nu ett försök.”

Thomas Warburtons översättardebut, Uuno Kailas Rökskuggan, utkom år 1941.

Sedan dess översatte Warburton såväl finska författare som anglosaxiska författare till svenska – bland dem Aleksis Kivi, Eino Leino, Mika Waltari och Volter Kilpi samt William Shakespeare, James Joyce, George Orwell, William Faulkner och Edgar Lee Masters.

Thomas Warburton ansvarade till exempel för den första översättningen av James Joyce Odysseus till svenska år 1946. Han har också översatt Dylan Thomas pjäs Under Milk Wood (Intill mjölkhagen) år 1958.

Under årens lopp översatte Thomas Warburton också ett flertal hörspel från finska och engelska för Radioteatern.

På Warburtons meritlista finns över hundra översättningar av prosa, lyrik, dramatik och sakprosa från finska och engelska till svenska.

På 1960-talet skrev Warburton dessutom ett antal egna hörspel för Radioteatern, bl.a. hörspelet Silverpilen och På fyren med May Pihlgren och Algot Böstman i centrala roller.

Silverpilen blev också dramatiserad för tv i regi av Carl-Axel Heiknert så tidigt som år 1963.

Förlagsman, författare och litteraturhistoriker

På 1940-talet tog Thomas Warburton också på allvar steget in i förlagsvärlden.

År 1942 debuterade Warburton som lyriker med samlingen Du människa, och året därpå tillträdde han som förlagsredaktör på Holger Schildts förlag. Thomas Warburton kom att stanna kvar på Schildts förlag som förlagsredaktör och litterär chef fram till år 1981.

Sedan den skönlitterära debuten i början av 1940-talet gav Thomas Warburton ut ett antal diktverk samt några volymer kortprosa och essäer, bl.a. med fokus på japansk konst och historia.

De tidiga diktsamlingarna var skrivna på vers och var tematiskt starkt präglade av upplevelser från krigstiden. Så småningom lämnade Warburton den bundna versen och kom att skriva dikter på fri vers.

År 2003 skrev Warburton om sin drygt sextioåriga erfarenhet av översättning i boken Efter 30 000 sidor. Från en översättares bord – ett värv som han liknar vid rörmokarens:

”Översättaren är en sorts hantverksskrivare, som helt enkelt används för att sköta en bit av den litterära kommunikationen, en litteraturens rörmokare. Och sådana är nyttiga och bra, om de kan sitt yrke, och utan dem skulle allas vår vattentillgång inte alls vara vad den är och vad vi behöver”.

På sommarstigen går jag sakta
med en lykta genom diset
en kväll på hösten.
När lyktan brinner ut
ställer jag ner den
och fortsätter. För stigen här
är välbekant i alla fall.
När också den tar slut
kan jag gå vidare i riset.
Visst vet jag var jag är.
Visst vet jag vart jag skall.

― - ur diktsamlingen ”Besökare”

Hösten 2007 utkom Thomas Warburtons sista verk, diktsamlingen Tid efter annan som var tillägnad vännen Stephan Platonoff, entomolog och plutonchef, som stupade i slaget vid Tali-Ihantala år 1944.

År 1951 gav Thomas Warburton ut en översikt över finlandssvensk litteratur i verket Femtio år finlandssvensk litteratur, och år 1984 utkom en reviderad och utökad version i Åttio år finlandssvensk litteratur – verk som under många decennier var den självklara referenslitteraturen för litteraturforskare och -studenter.

Två standardverk som också kommit att provocera och väcka debatt – inte minst pga. uttalanden om den finlandssvenska litteraturens provinsialitet och regionalism.

Aktiv inom den finlandssvenska tidskriftsbranschen

Vid sidan av sina översättaruppdrag och sitt arbete som förlagsman var Thomas Warburton under många år också litteratur- och teaterrecensent i Finsk Tidskrift, och därutöver var han medlem av redaktionen för tidskriften Nya Argus under tidsperioden 1949–1976. På 1950-talet var han också tidskriftens redaktionssekreterare.

Under en tid i slutet av 1940-talet hörde Thomas Warburton också till den grupp finlandssvenska författare, journalister och konstnärer som var aktiva i den finska kulturföreningen Kiila som samlade vänsterintellektuella från olika kulturområden.

Under sin livstid fick Thomas Warburton motta ett antal hedersbetygelser och pris för sina insatser den svenska och finlandssvenska litteraturen till fromma, bland annat Svenska Akademiens översättarpris år 1957, Tollanderska priset år 1976, De Nios översättarpris år 1997, Pro Finlandia-medaljen år 1998 och Svenskas Akademiens Finlandspris år 2001. Warburton tilldelades också Statens översättarpris upprepade gånger, och han promoverades till filosofie hedersdoktor vid Helsingfors universitet år 1982.

Diskussion om artikeln