Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forskare: Dubbelroll som riks- och kommunalpolitiker borde diskuteras

Från 2017
Uppdaterad 09.01.2017 10:20.
Forskare Siv Sandberg
Bild: Yle/Johanna Ventus

Forskaren Siv Sandberg anser att det inte är helt oproblematiskt att så många ministrar deltar också i kommunalpolitiken.

- För att kunna utkräva ansvar i ett politiskt system borde man veta vem som har ansvar för vilka beslut och på vilken nivå. Det här blir otydligt för väljarna då en politiker sitter på två stolar samtidigt.

Söndagens Helsingin Sanomat rapporterade att åtminstone nio av de 14 ministrarna i Juha Sipiläs regering ställer upp i kommunalvalet i april. Ytterligare två överväger ännu att göra det.

- Det är ett mycket finskt fenomen att så många ministrar deltar i kommunalpolitiken. I många andra länder skulle det vara uteslutet, säger Sandberg som är forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi.

Fenomenet har ökat spektakulärt under 2000-talet, konstaterar Sandberg. År 2000 kandiderade tre av 18 ministrar i kommunalvalet, år 2004 sex av 18, år 2008 17 av 20 och i kommunalvalet 2012 13 av 19 ministrar.

- Det har förstås att göra med vårt personcentrerade valsystem. Dels vill våra rikspolitiker själva visa sig för sina primärväljare och dels är det viktigt för partierna att föra fram sina synliga namn på det kommunala planet för att dra röster.

Frågan om ansvar viktigast

Ett problem som förs fram i artikeln i Helsingin Sanomat är tidsbristen, det vill säga att en minister väldigt sällan har tid att vara närvarande på ett fullmäktigemöte.

Enligt Sandberg är det ändå bara en praktisk fråga.

Dessutom tror hon att en rikspolitiker som en minister eller en riksdagsledamot - som ändå är politiker på heltid till skillnad från kommunalpolitikerna - nog har tillräckligt med tid att sätta sig in också i kommunala frågor.

Den mer principiella frågan är på hur många pallar en politiker ska sitta.

- Det har att göra med ansvarsutkrävande för väljarna. Man måste få veta om minister A i den här frågan agerar som minister eller som kommunfullmäktigeledamot, och om han eller hon är ansvarig för lokala beslut eller för riksbeslut.

"Vi behöver en principdiskussion"

Siv Sandberg anser ändå inte att man borde begränsa möjligheterna för en minister att vara aktiv också inom kommunalpolitiken. Däremot borde man åtminstone föra en diskussion kring frågan på ett principiellt plan.

- Man har aldrig diskuterat om det här är bra eller inte och det är kanske också typiskt för vår finska debatt. Vi diskuterar nog det här med tidsbrist, men inte vilken bild man ger då man har många uppdrag samtidigt.

Diskussion om artikeln