Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Harjavalta får myndighetsanmärkning för osund skola

Från 2017
Uppdaterad 09.01.2017 22:35.
pulpeter
Bild: Yle/Madeleine Boström

Regionförvaltningsverket prickar Harjavalta stad för problem med inomhusluften i en grundskola. Luften har varit dålig i över femton år, men myndigheten anser att just ingenting hänt.

Regionförvaltningsverket i sydvästra Finland har behandlat förvaltningsklagan gällande de misstänkta problemen med inomhusluften i grundskolan Harjavallan keskustan alakoulu och hur de har åtgärdats.

Problem sedan 2001

Enligt Regionförvaltningsverkets uppfattning har man redan en lång tid upplevt att inomhusluften i Harjavallan keskustan alakoulu är dålig. De första uppgifterna om problem med inomhusluften är från 2001.

Det dröjde till 2006 tills en granskning utfördes av hälsoinspektören i staden. Utifrån utredningarna gjordes reparationer och underhållsåtgärder i byggnaden som tidvis också städades grundligare.

Elevernas och personalens hälsa på spel

Enligt Regionförvaltningsverket har reparationerna baserats på ytliga och snäva delundersökningar samt rekommendationer som getts efter undersökningarna. Det var först 2015 som Harjavalta började överväga en omfattande granskning av hela skolbyggnaden, det efter misstankar om problem med inomhusluften som på nytt lyftes fram i en symtomenkät i januari 2015. Den första omfattande konditionsgranskningen i skolan gjordes sommaren 2016, alltså femton år efter de första misstankarna om problem med inomhusluften.

Regionförvaltningsverket anser att Harjavalta stad inte utan dröjsmål har vidtagit åtgärder för att utreda, avhjälpa eller begränsa olägenheten i skolan och att byggnaden har orsakat en hälsorisk. Harjavalta stad har inte sörjt för personalens säkerhet och hälsa i arbetet och underlåtit att säkerställa rätten till en trygg studiemiljö för dem som deltar i utbildningen, fastslår Regionförvaltningsverket.

Diskussion om artikeln