Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad ska utreda könsneutrala toaletter - kan leda till betydande kostnader

Från 2017
Toalett
Bildtext 17 ledamöter i Helsingforsfullmäktige kräver könsneutrala toaletter. Stadens lokalcentral påpekar att det innebär betydande kostnader.
Bild: iStock/innovatedcaptures

Att bygga en könsneutral toalett i Helsingfors stads alla verksamhetspunkter kan leda till betydande kostnader. Det här konstaterar stadens lokalcentral i ett svar på en motion som har gjorts av fullmäktigeledamot Anna Vuorjoki (VF).

Vänsterförbundets ledamot i Helsingforsfullmäktige, Anna Vuorjoki, kräver i en motion att det finns en könsneutral toalett på alla ställen där staden har verksamhet. I motionen räknar Vuorjoki upp sjukhus, skolor, idrottsanläggningar, bibliotek och social- och hälsovårdsstationer. Motionen har undertecknats av 17 fullmäktigeledamöter.

Vuorjoki motiverar sin motion med att toaletter bara för män och kvinnor diskriminerar dem som varken känner sig som man eller kvinna.

- En transperson eller person av annat kön hittar kanske inte en lämplig toalett, vilket begränsar personens möjligheter att röra sig offentligt, skriver Vuorjoki i motionen, som gjordes i mitten av november.

"Kostnaderna för detta finns inte i budgeten"

Nu har lokalcentralen vid Helsingfors stads fastighetskontor svarat på motionen. Staden svarar att man hela tiden strävar efter en effektiv användning av sina lokaler och därmed borde antalet lokaler inte öka.

En transperson eller person av annat kön hittar kanske inte en lämplig toalett, vilket begränsar personens möjligheter att röra sig offentligt.

Anna Vuorjoki (VF) i sin fullmäktigemotion

Enligt staden leder en omedelbar skyldighet att inrätta könsneutrala toaletter överallt till betydande kostnader. Att bygga könsneutrala toaletter i stadens samtliga lokaler kan innebär mycket extra arbete och pengar för det här finns inte i fastighetsväsendets budget, står det i svaret.

Däremot kommer könsneutrala toaletter att byggas i nya byggnader och i byggnader som renoveras.

"Positiv social kontroll i centrumbibliotekets toaletter"

Lokalcentralen lyfter i sitt svar fram att de toaletter som ska finnas i centrumbiblioteket kommer att vara könsneutrala. Det här är tänkt att leda till besparingar eftersom allmänna toaletter ofta råkar ut för skadegörelse. Lokalcentralen skriver "Genom innovativa lösningar skapas en positiv social kontroll i centrumbibliotekets toaletter".

Också i Åggelbys finska lågstadium finns toaletter som varken specifikt är menade för män eller kvinnor.

På fastighetskontoret anser man att förslaget om könsneutrala toaletter ska utredas och i utredningen ska kostnaderna framgå.

Fastighetsnämnden behandlar motionen på torsdag.

Diskussion om artikeln