Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland planerar: Fotboja för islamister

Från 2017
Uppdaterad 11.01.2017 05:40.
Brandenburger Tor upplyst i den tyska flaggans färger hedrar minnet av offren för attacken.
Bild: EPA/PAUL ZINKEN

Efter terrorattentatet i Berlin för några veckor sedan presenteras i Tyskland i snabb takt nya förslag på hur man ska göra landet säkrare och hur man möjligen ska kunna undvika liknande attacker i framtiden. Bland annat vill man gå in för utvidgad preventiv övervakning av möjliga gärningsmän.

Med en så kallad elektronisk fotboja vill man övervaka islamister som enligt myndigheterna eventuellt kan få för sig att genomföra terrorattentat i Tyskland. Den här tanken presenteras av justitieminister Heiko Maas i samråd med inrikesminister Thomas de Maizière.

Hittills har elektroniska fotbojor endast använts vid övervakningen av personer som redan har gjort sig skyldiga till brott. Nu vill man alltså utvidga användningen till att gälla också personer som kan begå brott, en plan som inte endast bemöts med lovord.

Nu vill man utvidga användningen av fotbojan till att gälla också personer som kan begå brott

Till en början är det tänkt att fotbojan kan komma till användning i de fall då en person som måste lämna Tyskland klassas som farlig. Senare är fotbojan också tänkt att användas mer allmänt på möjliga islamistiska gärningsmän som permanent befinner sig i Tyskland.

Samtidigt planerar man också att förhindra att asylsökande som ger fel uppgifter om sin identitet kan resa runt i landet.

Förlängt fängelseförvar

De två ministrarna vill också ändra på reglerna för hur man behandlar möjliga gärningsmän som väntar på avvisning från Tyskland. Om de här personerna bedöms utgöra en fara för samhället ska det vara möjligt att hålla dem i fängelseförvar i upp till 18 månader.

Under tiden ska man bland annat hinna ordna med alla papper som behövs för returresan hem. Det här var ett problem i fallet med gärningsmannen i Berlin Anis Amri och hans hemland Tunisien.

Tunisien bestred till en början att Amri överhuvudtaget var tunisisk medborgare och när man väl erkände fakta drog processen med resedokumenten ut på tiden. Då inga dokument fanns att tillgå släpptes Amri från förvaret.

efterlysning från tyska polisen på terrormisstänkte anis amri
Bildtext Anis Amri
Bild: EPA/BKA / HANDOUT

– De länder som inte samarbetar har sanktioner att vänta. Det handlar här om terrorister och personer som möjligen tänker begå brott. Deras hemländer har en skyldighet att ta emot de här personerna, säger justitieminister Maas till rundradiobolaget ARD.

Tysklands justitieminister Heiko Maas.
Bildtext Heiko Maas
Bild: EPA/BRITTA PEDERSEN

Det finns för tillfället omkring 550 islamister som de tyska myndigheterna klassar som farliga, det vill säga som personer som kan tänkas genomföra attentat i landet.

Ungefär hälften av de här personerna befinner sig som bäst i Tyskland. Omkring sextio är personer som inte har beviljats asyl och som egentligen borde lämna landet.

Centralisering ger säkerhet

Också inrikesminister Thomas de Maizière har kommit med en hel rad egna förslag om hur säkerhetsfrågan i Tyskland kunde förbättras.

I en debattartikel i tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung efterlyser de Maizière en större central styrning av de olika säkerhetsmyndigheterna i landet.

Han vill bland annat att den interna säkerhetstjänsten, det så kallade författningsskyddet i framtiden ska ledas centralt och att man frångår systemet att delstaterna har sina egna författningsskydd.

För sitt förslag har de Maizière redan fått utstå hård kritik för att han går emot federalismens principer.

Men faktum är att Tyskland idag har omkring fyrtio olika säkerhetsmyndigheter som på något sätt är inblandade i terrorbekämpning. Hur informationsgången myndigheterna emellan fungerar är något som är uppe till debatt också gällande attacken i Berlin.

Trots att gärningsmannen Amri klassades som farlig av flera myndigheter avbröt man av någon orsak övervakningen av honom i september ifjol.

Tyska inrikesministern  Thomas de Maiziere tror på partiellt burkaförbud
Bildtext Thomas de Maiziére
Bild: EPA/DPA

I sin åtgärdskatalog vill inrikesministern också ge den federala polisen ett större ansvarsområde än hittills. Idag är den federala polisens uppgifter begränsade till gränserna, flygfälten och järnvägsstationerna.

Samtidigt anser inrikesministern också att den federala kriminalpolisen BKA borde få större befogenheter.

Mer kameraövervakning

Efter terrorattentatet mot julmarknaden i Berlin har säkerheten kommit att bli den absolut viktigaste valfrågan när Tyskland förbereder sig för flera viktiga val.

Det här betyder att alla politiska partier för tillfället vänder sig till väljarna med löften om att förbättra säkerheten i landet.

Då Tyskland under en längre tid har varit ett land där man i hög grad har motsatt sig alltför mycket övervakning, talar de flesta partier nu öppet om att man bland annat borde utvidga kameraövervakningen av speciellt utsatta platser.

Också en stor majoritet av befolkningen välkomnar en utvidgad kameraövervakning. I en färsk opinionsundersökning är nästan 80 procent av de tillfrågade personerna för mer övervakning.

I samma undersökning säger 73 procent av de tillfrågade att de för tillfället känner sig säkra i Tyskland.