Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Rörrenoveringar kan bli snabbare, men kan de bli billigare?

Från 2017
Uppdaterad 14.02.2017 08:58.
Blir rörrenoveringar billigare? - Spela upp på Arenan

I höstas diskuterades hur mycket snabbare en rörrenovering kan göras. Snart kommer det att pratas om hur mycket billigare en rörrenovering kan bli.

Det blev stora rubriker då Fira Palvelut i höstas genomförde en rörrenovering där invånarna i huset var borta ur lägenheterna i endast två veckor. Det här var ett pilotprojekt i ett litet höghus med 19 lägenheter, men projektet fick stor uppmärksamhet.

Priset för den renoveringen uppskattades bli tämligen nära 900 euro kvadratmetern, det vill säga ganska nära en normal renovering av den storleksordningen. Husbolagets ordförande, Mikko Jauhiainen var trots det nöjd med priset när Svenska Yle intervjuade honom i november 2016, eftersom andra reparationer gjordes i samband med rörrenoveringen.

Här går det undan - Spela upp på Arenan

När det har blivit klart att rörrenoveringar kan göras snabbare, anser många sakkunniga att nästa fråga blir hur det här kommer att synas i priserna.

Under senare har priserna stigit stadigt, men nu kommer den trenden att vända, det tror sakkunniga som Svenska Yle har pratat med.

– Om det kan göras snabbare, så kommer det naturligt att nästa fråga blir hur mycket billigare blir det, säger Hans Duncker ordförande vid Boende Förbundet.

Traditionella rörrenoveringar kostar ungefär 800 euro per kvadratmeter i huvudstadsregionen.I övriga delar av landet är de betydligt billigare, 436 euro per kvadratmeter, enligt Disponentförbundets rörrenoveringsbarometer.

Disponentförbundets frågar i sin barometer endast efter kostnaden för rörrenoveringen.

Att jämföra priset på rörrenoveringar är besvärligt. Fastigheterna är olika och i många husbolag passar man på att renovera och förnya annat i lägenheterna.

Priset varierar - Spela upp på Arenan

Boende Förbundet får regelbundet klagomål från bekymrade invånare om rörrenoveringar. Därför har Duncker en bra uppfattning om vad det är som upprör.

– Det som efterlyses är bättre förhandsplanering och bättre kännedom om vilket behov de som bor i fastigheterna har.

Även den ekonomiska aspekten ska tas med i beräkningarna.

– Människor ska inte tvingas sälja sina hem för att de inte kan betala en rörrenovering, säger Hans Duncker.

Försök till snabbare tidtabeller

Arto Saari är professor i ledning av byggproduktion vid Tammerfors tekniska högskola. Han känner till tidigare försök med snabba renoveringar. Som studerande på 1990-talet deltog han i planeringen av en rörrenovering där invånarna var ute ur lägenheten i tre veckor.

– Renoveringen gick bra, men metoden glömdes snabbt bort. Intresset var litet eftersom det inte gjordes speciellt mycket rörrenoveringar då. I dag är läget ett annat när mängden hus som ska få nya rör är stort, säger Arto Saari.

Ett av hans forskningsområden är reparation av byggnader. Att arbeten görs snabbt behöver inte betyda att kvaliteten lider så länge tidtabellen inte tvingar byggarbetarna att förbise till exempel torktider för material.

Arto Saari är professor vid Tammerfors tekniska högskola.
Bildtext Professor Arto Saari tror att effektivare tidtabeller leder till sjunkande kostnader.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

I bästa fall förbättras samarbetet mellan olika yrkesgrupper och det märks i ett bättre slutresultat. Att ett renoveringsarbete tar en lång tid behöver inte garantera ett gott slutresultat.

– I värsta fall går mycket tid åt att vänta på att eftertraktade yrkespersoner kommer tillbaks från andra byggplatser. Då händer ingenting, men de boende måste ändå vara ute ur sina lägenheter, säger Saari.

Snabbare jobb syns i priset

När arbetet sker snabbare är det sannolikt att även priset på renoveringar kommer att sjunka. Nu ökar mängden hus som ska göra rörrenovering. Därför finns det en klar efterfrågan på nya och billigare sätt att göra rörrenoveringar.

– När arbeten görs snabbare finns det en möjlighet att även få ner kostnaderna. Men det kräver att det finns en konkurrens på marknaden.
– Hur är det i praktiken?
– Min uppfattning är att konkurrensen fungerar i byggbranschen. I framtiden kan det bli svårt att få husbolag att köpa dyra och långsamma renoveringar.

Hösten var innovationernas tid

Publiciteten kring Fira Palveluts snabba rörrenovering väckte andra byggföretag. Även de började publicera pressmeddelanden och blogginlägg.

Ett bolag erbjöd rörrenovering i huvudstadsregionen för under 600 euro per kvadratmeter. Andra företag lyfte fram prefabricerade badrum som installeras i samband rörrenoveringar. Det visar sig att finns fler sätt att renovera rören på.

Det finns fler sätt att renovera

Tidigare gjordes endast traditionella rörrenoveringar där alla rör byttes ut. I början av 2000-talet kom de första experimenten med infodring av rör till Finland, men misstänksamheten var stor i byggbranschen.

– Det var egentligen först för cirka fem år sedan som infodringen blev en accepterad metod som började tas på allvar. En stor del av misstänksamheten berodde nog på okunskap helt enkelt, säger Jan Weckström enhetschef på Consti

Fem år sedan hände något - Spela upp på Arenan

Nu år 2017 har infodringen blivit en allmänt accepterad metod. Byggbranschen har varit konservativ, men det här håller på att förändras. Nu dyker nya lösningar upp och det märks också på planeringsbyråer som till exempel Talokeskus, en av de större planeringsbyråerna.

– Tidigare kunde kanske en viss byrå alltid rekommendera en viss metod för rörrenoveringen, till exempel att alltid göra den traditionella stora och dyra rörrenoveringen. Men idag har läget förändrats, det sker ett generationsskifte inom branschen, säger Kim Rinne teamchef på Talokeskus.

Kim Rinne jobbar på planeringsbyrån Talokeskus.
Bildtext KIm Rinne planerar rörrenoveringar.
Bild: YLE/Antti Lempiäinen

Hur den slutliga rörrenoveringen genomförs beror på i vilket skick huset är. Om rören är i gott skick kan det vara onödigt att byta ut dem och då räcker det med en infodring. Saknar badrummen fuktspärrar så måste de läggas in vilket kräver en grundlig renovering av badrummen. Då lönar det sig sannolikt att förnya rören.

– Det handlar om att hitta lösningar tillsammans med husbolagen. När vi planerar så försöker vi noggrant kartlägga husbolagets behov och utgå ifrån dem, säger Kim Rinne.

Nyare hus lättare att renovera

När allt fler elementhus byggda från 1960 till 1980-talet blir mogna för rörrenoveringen blir även jobbet för byggbranschen lättare. I äldre hus är överraskningarna fler medan elementhusen är planerade på ett sätt som gör dem lättare att renovera.

– Att alla badrum är lika gör planeringen betydligt lättare och på det stora hela så kan man minimera överraskningar, säger Kim Rinne.
– Så tror du att priset på rörrenoveringar kan sjunka?
– Jo, det tror jag. Nu tvingas alla anpassa sina metoder och det kan hända att gamla långsamma sätt inte längre efterfrågas. När jobben görs snabbare så kan också priserna sjunka, säger Kim Rinne.

Var det två veckor eller inte? - Spela upp på Arenan

Se mer på Spotlight: Dyra rör, Yle Fem klockan 20:00 14.2

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln