Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Nya inlärningssätt i skolorna – 7 tips för hemmen

Från 2017
Juha, Timo och Alex på kvarsittning. Ur Arcadas kortfilm för Lasso
Bildtext Den nya läroplanen betonar elevens aktivitet i inlärningsprocessen och elevernas olika sätt att lära sig.
Bild: Lasso

Den nya läroplanen förändrar inlärningssätten i skolorna. Inlärningen flyttar i allt högre grad ut ur klassrummet eller skolan och användningen av elektroniska inlärningsplattformer ökar. Eleverna blir aktiva kunskapssökare som på egen hand eller i grupp tar reda på saker.

Borde inlärningssätten ändras också hemma? Görs läxorna fortfarande på samma sätt som under föräldrarnas skoltid? Pluggar man till prov på samma sätt som tidigare?
Tuija Metso, specialist på Finlands Föräldraförbund, har deltagit i utvecklandet av den nya läroplanen. Här ger hon tips för hemmen.

1. Var intresserad av skolgången och stöd vid behov barnet med läxorna

I stället för att barnet skall läsa ur en bok kan läxan vara att ta reda på information om någonting. Ibland kan uppgifter lösas med dator. Läxan kan också vara att öva på en färdighet, eller att planera sina egna studier. Hemläxorna behandlar kanske inte bara modersmål, matematik eller biologi, utan de kan vara projekt som kombinerar flera läroämnen.

Vissa barn behöver mera hjälp med hemläxorna än andra. Gör inte hemläxan i stället för barnet, utan uppmuntra barnet att göra sina uppgifter själva. Ni kan tillsammans fundera vilken är den bästa tidpunkten för läxorna. Är det direkt efter skoldagen eller behöver barnet först en paus? Uppmuntra barnet till långsiktighet, till att man måste anstränga sig för att lära sig.

Läxläsning borde ändå inte bli en kamp som förs varje kväll. Om mängden hemläxor känns för stor, lönar det sig att kontakta läraren.

2. Hitta tillsammans glädjen i att lära sig

Om ditt barn blir intresserat av något är det bra att uppmuntra och hjälpa barnet att fördjupa sig i ämnet. Tillsammans kan ni upptäcka intressanta saker. Ni kan fundera hur och var man hittar information och studera ämnet tillsammans till exempel genom att läsa i böcker och på internet, studera naturen eller besöka museer.

Den nya läroplanen betonar elevens aktivitet i inlärningsprocessen och elevernas olika sätt att lära sig. Fundera tillsammans vilka inlärningssätt som passar ditt barn.

3. Förhåll dig öppet till de nya bedömningssätten

Eleverna kan visa sina kunskaper också på annat sätt än med traditionella prov: grupparbete, självbedömning, kompisbedömning eller bedömningsdiskussioner. De nya bedömningssätten syns även i betygen.

Fram till årskurs sju ges bedömningen verbalt eller i siffror. I årskurs åtta och nio används sifferbedömning. Även i verbal bedömning skall det framgå hur eleven har uppnått målen i de olika ämnena. Det lönar sig för föräldrarna att vara aktiva och ta reda på saker som är oklara.

4. Uppmuntra och beröm barnet också hemma

Uppmuntra barnet till att lära sig och gör inlärningen rolig tillsammans. Vilka är barnets starka sidor? Vilka färdigheter behöver barnet hjälp med för att utvecklas? Föräldrarnas attityder förs ofta över till barnet – tala alltså om skolan och lärarna på ett positivt och entusiastiskt sätt.

Det lönar sig att lyssna på det läraren har att säga om barnet och stöda barnets utveckling och skolgång i samarbete med läraren. Barnet behöver föräldrarnas stöd, hjälp och uppmuntran även då och särskilt då skolgången inte löper eller intresserar.

7 tips för hemmen (de 7 mellanrubrikerna ur den relaterade artikeln)
Bild: Yle

Skriv ut en minneslista

5. Samarbeta med läraren om barnet har problem med skolgången

Stöd barnet och samarbeta med läraren om läraren berättar att barnet har inlärningssvårigheter eller utmaningar i skolgången. Berätta för läraren om du själv märker att barnet har inlärningssvårigheter eller problem med skolgången.

Barnet har rätt till extra stöd med inlärningen och skolgång om hen behöver det. Ibland är föräldern tvungen att stå på sig och kräva de stödåtgärder barnet har rätt till.

6. Visa intresse för barnets skolkompisar

Du kan stöda barnets relation till skolkompisarna genom att bjuda hem dem för att leka. Tala med barnet om hur skoldagen varit. Om barnet berättar att hen saknar vänner i skolan, lyssna på barnet och kontakta läraren.

Skolbarn.
Bildtext Visa intresse för barnets skolkompisar.
Bild: Yle/ Ellen Henricson

Läraren kan också hjälpa till med att skapa vänskapsförhållanden. Kontakta genast läraren om barnet talar om mobbning. Ju tidigare man tar itu med mobbningen desto större sannolik finns det att få slut på det. Påminn också barnet om att ingen får lämnas ensam i klassen.

7. Var aktiv, ha kontakt med läraren och fråga om något är oklart

Den nya läroplanen lägger allt större vikt på föräldrarnas deltagande och samarbetet mellan hem och skola. Under föräldramöten och andra skolevenemang lär du känna läraren och klasskompisarnas föräldrar och du får se hur skolan fungerar.

Många skolor arrangerar öppna dörrars dagar, då föräldrarna får följa med lektionerna. Du kan också själv föreslå för läraren att du deltar under en skoldag.

Den nya läroplanens centrala delar har i de flesta skolor redan presenterats för föräldrarna under skolornas föräldramöten.

Bekanta dig med skolans läroplan, som finns på skolans nätsidor. Vissa kommuner har ett sammandrag av läroplanen för föräldrarna.

Ursprungstexten är skriven på finska av redaktör Raili Löyttyniemi

Diskussion om artikeln