Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Social-och hälsovården testar samarbetet i Jakobstadsregionen

Från 2017
Uppdaterad 12.01.2017 07:20.
Stadshuset i Jakobstad
Bildtext Stadshuset i Jakobstad.
Bild: YLE/Chanette Härus

Stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad har svårt att se några jättelika fördelar med en utlokalisering i sin helhet av social-och hälsovården i Jakobstadsregionen. På fredag diskuterar regionens kommundirektörer om man kan gå framåt i bolagiseringsfrågan eller inte.

Kommundirektörerna Stefan Svenfors i Pedersöre och Gun Kaptens i Larsmo är de drivande krafterna bakom bolagiseringssträvandena i sammanhanget. Nykarlebyfullmäktige har redan tidigare sagt nej till ett samägt bolag mellan privata vårdintressen och kommunerna som skulle ta över hela social-och hälsovårdsssidan. Nykarleby lämnar samarbetet om ett sambolag blir lösningen, Nykarleby föredrar att vänta på en lösning inom ramen för landskapsreformen.

Konsulter pekar på risker

Konsultbyrån KPMG har utrett frågan om fördelar och nackdelar med en total utlokalisering via ett samägt bolag och olika alternativ där enbart delar av social-och hälsovården tas över av privata bolag. Enligt konsulten finns det betydande och svårhanterliga risker med en total utlokalisering. Utredningen presenterades för politiker på tisdagkväll i Jakobstad.

Avsikten med en utlokalisering är att binda den kommande landskapsförvaltningen med ett mångårigt avtal och den vägen säkerställa servicenivån i Jakobstadsregionen framöver.

- Målsättningen är att vi ganska snabbt, inom några veckor skall få klarhet i vart kommunerna vill röra sig i den här frågan, säger stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad.

- Som det känns just nu är inte lösningen med en total utlokalisering av social-och hälsovården en bra lösning och det beror främst på tidtabellen som är så tokigt kort, säger social-och hälsovårdsnämndens ordförande Marcus Suojoki (SFP i Jakobstad).

Möte på fredag

Stads-och kommundirektörerna i Jakobstadsregionen möts på fredag för en gemensam diskussion. Nästa vecka sammanträder social-och hälsovårdsnämnden som skall ge sitt besked och följande instans är stadsstyrelsen i Jakobstad. Ärendet avgörs slutgiltigt i fullmäktige i Jakobstad men nämndens inställning är av avgörande betydelse.

Diskussion om artikeln