Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol förkastade de flesta besvär mot planen för Billnäs bruk

Från 2017
Uppdaterad 13.01.2017 18:40.
Svartån i Billnäs.
Bildtext Frågan om Billnäs bruks historia är en riktig långkörare. Domstolsprocessen kan komma att fortsätta.
Bild: Yle/Minna Almark

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat eller valt att inte behandla de flesta besvär som lämnades in mot detaljplanen för Billnäs bruk som Raseborgs stad godkände sensommaren 2015. Det är bara Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM) besvär mot sju bryggor i planen som godkändes.

- Goda nyheter från Billnäs, fast jag inte är där just nu eller kanske just därför, skriver affärsmannen Olli Muurainen på sin Facebooksida.

En bild av en Facebookuppdatering.
Bildtext Olli Muurainen var optimistisk då han berättade om domstolens beslut på sin Facebooksida.
Bild: Yle

Planen för Billnäs bruk ska göra det möjligt för honom att förverkliga planerna på ett kongress- och hotellcenter i bruket.

- Ett skede på byråkratins långa stig har passerats, konstaterar Muurainen.

Många förkastade besvär

Förutom NTM-centralen hade fyra andra besvär lämnat sin mot planen. De som hade besvärat sig var föreningen Pro Billnäs, företagaren Arja Aminoff och hennes trädgårds-, turism- och ridsportsföretag i bruket samt två privatpersoner.

NTM-centralen besvärade sig mot bryggorna medan de övriga besvärsställarna bland annat tyckte att den nya planen förstör kulturarvet i bruket.

De tyckte också att de inte har hörts tillräckligt mycket och att staden har favoriserat företagaren Olli Muurainen.

Billnäs bruk
Bildtext Besvärsställarna var bland annat oroliga för att de kulturhistoriska värdena inte beaktades tillräckligt.
Bild: Yle/Maria Wasström

Helsingfors förvaltningsdomstol valde till vissa delar att inte behandla besvären eftersom de berörde sådant som inte hör till förvaltningsdomstolens befogenheter.

Till de övriga delarna ansåg domstolen att lagen inte har brutits då planen har gjorts upp.

Domstolen säger bland annat att en plan inte är lagstridig bara för att man inte har ändrat planen enligt de åsikter som har framförts.

I planeringen har man beaktat kulturhistoriska värden, slår domstolen fast och konstaterar att man också har beaktat fotgängare, cyklister och ryttare i planen.

Nya besvär möjliga

Då Yle Västnyland tar kontakt med företagaren Olli Muurainen i Singapore understryker han att han inte är part i frågan utan det är Raseborgs stad som har gjort upp planen.

Han säger att staden jobbar med att lösa frågan om bryggorna och att det klarnar om några veckor ifall ärendet går vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

En karta över detaljplanen för Billnäs bruk i Raseborg.
Bildtext Olli Muurainen har stora planer i bruket.
Bild: Raseborgs stad

Vad det här betyder för tidtabellen för planerna i bruket är oklart. Muurainen har själv en besvärsprocess på gång som gäller tillståndet att fälla träd. Och den frågan har ännu inte avgjorts.

Muurainen säger att Raseborgs stads politiker gav honom tillstånd att fälla de träd han ville fälla i bruket. Men tjänstemännen på miljöbyrån i Raseborg ville inte ge honom de loven.

- NTM-centralen besvärade sig på begäran av miljöcheferna mot tillståndet att fälla träd och det ärendet har förvaltningsdomstolen ännu inte avgjort, säger han.

Bryggorna

Olli Muurainen litar på att det ska finnas en lösning så att man får bygga bryggor i Svartån.

- Vi behöver bryggor och vi kommer att få bryggor, skriver han på Facebook.

Svartån ingår i skyddsnätverket Natura 2000. I ån finns de hotade arterna tjockskalig målarmussla samt flodpärlmussla.

Flodpärlmusslor som är fångade i Billnäs. Dessa är döda.
Bildtext Flodpärlmusslan hör till de hotade arterna i Svartån. Det är på grund av dem bryggbyggen kan vara besvärliga.
Bild: Yle/Marica Hildén

För att skydda musslorna kan man inte ha bryggor med stödpelare. När man bygger stödpelare måste man röra om i bottnen och stödpelarna kan leda till att is packar sig vid bryggorna och river upp bottensediment.

Raseborgs stad har låtit göra en bedömning av planens konsekvenser för Naturaområdet i enlighet med lagens krav. Men även om man i en konsultrapport konstaterar att man kunde bygga flytande bryggor eller bryggor med vajer så kommer inte den här typen av krav eller bestämmelser fram i planbestämmelserna, konstaterar Helsingfors förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna i planen är allmänt hållna, säger förvaltningsdomstolen.

Raseborgs stad väntar och ser

Det är bara Raseborgs stad som automatiskt har rätt att besvära sig i frågan till Högsta förvaltningsdomstolen. De övriga besvärsställarna måste först ansöka om tillstånd att få besvära sig.

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store säger som första kommentar att han inte ger någon kommentar alls och att det är för tidigt att säga något om vad som händer nu.

Ett personporträtt på Simon Store.
Bildtext Simon Store är i det här skedet fåordig.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Sedan konstaterar han att det är stadsstyrelsen som beslutar ifall staden besvärar sig och att han är beredande tjänsteman. Tid har staden på sig till slutet av januari.

- Det går också att ändra på planen efter att den har godkänts, säger Store.

Då blir det en helt ny runda med nya möjligheter till besvär, säger han.

Grinden är stängd och klockan tickar i Billnäs bruk.

Hur länge tickar klockan vid Billnäs bruk?

Bruksägaren Olli Muurainens visioner har fått vänta.

Diskussion om artikeln