Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Finländska fisket säljs till utländska bolag

Från 2017
Uppdaterad 13.01.2017 09:17.
Trålare ligger vid kaj.
Bildtext Allt fler trålare ägs av utländska bolag.
Bild: Yle/Monica Forssell

Allt fler finländska fiskeföretag köps upp av utländska bolag. Ett av Finlands största fiskeföretag, Nystadsbaserade Olympos Oy har nyligen sålts till Estland. I köpet ingick två trålare och ett fryseri.

Utflaggningen har pågått redan under flera år och enligt Kim Jordas, verkställande direktör vid Finlands yrkesfiskarförbund, är redan två tredjedelar av den finländska fiskeflottan i utländsk ägo.

Både i Sverige och Estland finns fiskeföretag som vill expandera och i och med att Finland har en förhållandevis stor andel av fiskekvoten i Östersjön, är de finländska företagen intressanta.

Att många finländska yrkesfiskare är beredda att sälja, handlar bland annat om den njugga inställning som råder till yrkesfiske i Finland, anser Jordas.

- Fiskarna upplever att de inte får tillräckligt stöd varken från förvaltning, politiker eller samhället överlag, förklarar Jordas.

Hur systemet med enhetsvisa fiskekvoter för strömming och vassbuk, som infördes i Finland vid årsskiftet, kommer att påverka affärsivern återstår att se.

- Förutom fartygen och bolagen bakom dem har fiskeföretagen förstås någonting konkret att sälja nu, alltså kvoterna, säger Jordas.

Fiskarna upplever att de inte får tillräckligt stöd varken från förvaltning, politiker eller samhället överlag

― Kim Jordas, Finlands Yrkesfiskarförbund

Rosalafiskaren Mikael Brunström, tror också han att fiskekvoterna kan påverka marknaden.

Miakel Brunström
Bildtext Mikael Brunström fiskar strömming och tror att de nya enhetsvisa fiskekvoterna kan betyda att så fiskeföretag försvinner.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Nog kan det gott hända att de som har väldigt liten kvot inte lyckas köpa mera, säljer. Det blir väl som i Sverige att bara några stora är kvar och alla små är uppköpta.

För att få utnyttja de finländska fiskekvoterna måste fiskeföretaget vara registrerat i Finland men ägaren kan vara utländsk. Det behöver i sig inte vara något negativt, men vid Finlands yrkesfiskarförbund känner man till att det i vissa fall finns långa kedjor av bolag i bakgrunden och man misstänker att all vinst inte redovisas i Finland.

Man befarar också att jobben inom branschen så småningom försvinner från Finland.