Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Osäker framtid för Kasköbanan

Från 2017
Uppdaterad 13.01.2017 00:12.
Hangöbanans räls.
Bild: Yle/Tove Virta

Enligt en preliminär rapport från Trafikverket så ser det inte bra ut gällande en grundrenovering av järnvägsbanan mellan Kaskö och Seinäjoki. Kaskös stadsdirektör, Marlene Svens, säger att en förbättring av banan skulle kunna öka lönsamheten.

Kasköbanans underhåll har varit aktuell i flera år och Kaskö Stad har bland annat önskat en grundrenovering av banan, vilket skulle kosta 130 miljoner.

Kaskös stadsdirektör, Marlene Svens, säger att det är svårt att uttala sig om Trafikverkets rapporter innan de är helt klara, men att det enligt preliminära uppgifter ser dåligt ut med en grundrenovering. Däremot tror hon det kan bli aktuellt att banan ska få effektiverat underhåll på 22 miljoner euro.

- I så fall skulle man satsa på de mest kritiska punkterna och kunna upprätthålla trafiken under åtminstone en tioårsperiod, säger Svens.

Godsmängderna har minskat

Trafikverket utarbetar för tillfället två utredningar. En om godsmängden på Kasköbanan och lönsamheten av en grundrenovering och en om effekterna på näringslivet, kommunerna och hela regionen ifall banan skulle stängas.

Rapporterna är klara om ungefär två veckor och Trafikverkets direktör, Teija Snicker-Järvinen, säger till Yle Österbotten att hon inte vill kommentera rapporterna innan dess.

Men i en intervju med Pohjalainen säger Snicker-Järvinen att resultatet av rapporten är ganska förutsägbart med tanke på att godsmängderna har minskat sedan den förra rapporten och baserat på det lönar det sig inte att reparera banan.

Timo Onnela, direktör för Kaskö hamn, uppskattar att godsmängderna för 2016 blir kring 100 000 ton vilket är en minskning på ungefär 700 000 ton sedan 2008. Onnela säger att det delvis beror på VR:s höga tariffer.

Svens håller med Onnela och säger att minskningen av godsmängderna också har att göra med banans dåliga skick. Hon tror att effektiverat underhåll skulle kunna locka mera privata entreprenörer att börja trafikera.

- Nu har enbart VR trafikerat, och de kanske vill satsa på banavsnitt där det är mera godsmängder, men man kunde få in mindre operatörer som skulle verka på banan.

"Stängning skulle snedvrida konkurrensen"

Svens säger att det skulle snedvrida konkurrensen ifall banan skulle stängas.

- Järnvägen är väldigt viktig för hela sydösterbotten och den har fungerat under en lång tid och gett ett stort mervärde till regionen. Utan järnväg skulle knappast de industrier som finns här ha etablerat sig.

Svens tycker också att en nedläggning av banan skulle vara bortkastade pengar med tanke på de satsningar som gjorts för Kaskö hamn av både staden och staten.

- Ser man till statens satsningar så har de varit med och muddrat farleden till Kaskö och staden har satsat cirka 20 miljoner i hamnen och dess utveckling sedan 80-talet, säger Svens.

Svens säger att de jobbar vidare medan de väntar på rapporterna. Hon tror de kan få effektiverat underhåll för 10 år fram, men ifall Kasköbanan inte får stöd så berättar Svens att den regionala arbetsgrupp, som jobbar för järnvägsbanan, kommer att åka till riksdagen för att diskutera banans fortsättning.

- Vi anser att vi inte kan godkänna det här, vi måste få underhåll så banan kan fortsätta.

Pohjalainen var först med nyheten.

Diskussion om artikeln