Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö beslutar på måndag om man överklagar McDonald-domen

Från 2017
Uppdaterad 13.01.2017 14:29.
Outi Mcdonald.
Bildtext Outi McDonald behandlades fel vid uppsägningen, slog förvaltningsdomstolen tidigare fast. Nu är frågan om staden går vidare till följande rättsinstans.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Frågan om Hangö stad hade rätt att säga upp läkaren Outi McDonald kan gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen. Hangö stadsstyrelse ska på måndag (16.1) ta ställning till att söka ändring i Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.

Förvaltningsdomstolen ansåg i slutet av december att Outi McDonald blev fel behandlad av Hangö stad då hon först förflyttades från tjänsten som ledande läkare i Hangö och sedan sades upp.

Förvaltningsdomstolen gav flera avgöranden som handlar om processen om Outi McDonald. Hangö stadsstyrelse ska på måndag ta ställning till att söka ändring i ett av avgörandena. Det handlar om stadsfullmäktiges beslut att säga upp McDonald från stadens tjänst.

Enligt förslaget skulle stadsstyrelsen inte söka ändring i förvaltningsdomstolens avgörande som handlade om stadsstyrelsens beslut att flytta över McDonald till en annan tjänst. Domstolen ansåg att Hangö stad handlade fel då McDonald flyttades från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare.

Hangös tidigare kanslichef, vicehäradshövding Jussi-Pekka Jutila, skulle få i uppdrag att skriva besväret till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vill ha svar på de viktiga frågorna

Hangö stadsdirektör Denis Strandell säger att förslaget till stadsstyrelsen baserar sig på diskussioner som staden har fört med jurister.

- Bedömningen är att förvaltningsrätten inte alls har beaktat orsakerna till uppsägningen utan helt andra frågor. Då skulle vi vilja att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ta ställning till de frågor som egentligen är de viktiga frågorna.

Strandell säger också att det har hänt mycket i Hangö sedan staden beslutade att säga upp Outi McDonald.

- Tiden har gått förbi det hela. Sedan dess har vi gjort utlokalisering av hela den verksamheten så det har försvunnit från agendan.

I slutet av år 2014 beslöt stadsstyrelsen i Hangö att förflytta Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare. I mars 2015 beslöt stadsfullmäktige sedan att säga upp henne från stadens tjänst.

Outi McDonald besvärade sig till Helsingfors förvaltningsdomstol både om tjänsteförflyttningen och uppsägningen.

Artikeln uppdaterades klockan 14.03 med stadsdirektör Denis Strandells kommentar.

Diskussion om artikeln