Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Luftkvaliteten i Borgå centrum har inte blivit sämre

Från 2017
Luftmätningsstationen som står på Krämaretorget i Borgå.
Bildtext Luftmätningsstationen intill Mannerheimgatan. Då gränsvärdet översteg 50 mikrogram partiklar per kubikmeter gav staden ut en varning till invånarna.
Bild: Yle / Hanna Othman

Luftmätningsstationen som stod på Krämaretorget, intill Mannerheimgatan visade att det under sju dagar år 2016 var mycket dålig luftkvalitet i centrum av Borgå, med risk för hälsoeffekter.

Under hela år 2016 mätte en luftmätningsstation partikelmängden och koldioxidhalten på Mannerheimgatan i Borgå. Stationen hör till Helsingforsregionens miljötjänster och den brukar stå i Borgå med några års mellanrum.

Sju gånger under våren överskreds gränsvärdet för småpartiklar. Det betyder att det var mer än 50 mikrogram partiklar per kubikmeter i dygnet. Under sådana dagar kan exempelvis astmatiker ha svårt att andas i centrum, och andra kan märka av dammet i luften.

- Då stationen var här senast år 2011 överskreds gränsvärdet åtta gånger. Det har kanske skett en liten förbättring, säger miljövårdsinspektör Leona Silberstein som har ansvarar för luftvårdsärenden inom Miljövården i Borgå.

Statistik på luftkvaliteten i Borgå den 23.3.2016.
Bildtext Luftkvaliteten var dålig den 23 mars 2016.
Bild: hsy.fi

Mest damm i mars och april

Hon menar ändå att det med en så liten skillnad är svårt att säga om det skett en förbättring i gatustädningen, eller om vädret helt enkelt varit mera gynnsamt ifjol.

De värsta och partikelrikaste månaderna var mars och april då det fanns mycket gatudamm i luften. Luftkvaliteten var som bäst under sommaren.

Under vintern steg partikelnivåerna igen. På vintern står luften ofta stilla och luftföroreningarna samlas nära marken.

Luftkvalitetmätningsstationen i Borgå.
Bildtext Stationen åkte vidare till Kervo där den ska stå under 2017.
Bild: Yle / Hanna Othman

- Några andra förändringar i luftkvaliteten kan man inte utläsa av resultaten, säger Silberstein.

Siffrorna kan ändå hjälpa staden i dammbekämpningen och rengöringen av gatorna. De pekar på hur bra nuvarande system fungerar.

Diskussion om artikeln