Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Plåtpoliser lugnade ner Ring I

Från 2017
Utsikt över bilkö från vindruta
Bildtext Bilisterna är nöjda med övervakningen på Ring I
Bild: Yle/ Karin Filén

De tätt placerade automatiska trafikövervakningskamerorna på Ring I har varit effektiva: det har skett en klar förändring i mängden fortkörningar.

- Med de trafikmängder som rör sig på Ring I är betydelsen av hastighetsminskningen stor, säger Harri Peltola, ledande forskare på Teknologiska forskningscentralen VTT.

Tidigare registrerades ordentligt med fortkörningar till exempel vid Baggböle, upp till 11 000 per dag. Nu har mängden sjunkit till 2 000.

Rörliga polisen övervakar trafik
Bildtext Färre fortkörningar på Ring I
Bild: Mika Kanerva

Vägarbeten förhindrar pålitlig statistik

Mängden trafikolyckor ser ut att ha minskat på Ring I men statistiken har påverkats temporärt av det faktum att vägarbeten inleddes kort efter att den automatiska övervakningen togs i bruk.

- Olyckorna har minskat främst på de vägavsnitt som inte har reparerats och speciellt glädjande är att märka att mängden personskador har minskat, säger Marko Kelkka, trafiksäkerhetsansvarig på NTM-centralen i Nyland.

Det som står klart är att den automatiska övervakningen har förbättrat säkerheten för dem som arbetar med vägarbetena.

Trafikkamera.
Bildtext Vägarbetena stör statistiken
Bild: Yle/ Anna Huittinen

Majoriteten är för automatisk övervakning

Över hälften (55 procent) av intervjuade bilförare förhåller sig positiva till den automatiska trafikövervakningen just nu. Mängden har visserligen sjunkit en aning, innan övervakningen låg siffran på 67 procent. Det är främst de störande vägarbetena som fått bilförarna att förhålla sig mera kritiska till de så kallade plåtpoliserna.

Rusningstrafik på Ring I
Bildtext Automatisk övervakning är kostnadseffektivt
Bild: Yle Victoria Wirén

Kostnadseffektiv övervakning

- Det här är definitivt det mest kostnadseffektiva sättet att övervaka fortkörning, säger Heikki Ihalainen, polisinspektör vid Polisstyrelsen. Vi kommer säkert att i allt större utsträckning satsa på den här sortens övervakning även i framtiden, det stöder effektivt polisens arbete.

Diskussion om artikeln