Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo återgår till gatuparkeringsavgifter

Från 2017
Vy över Esbo centrum
Bildtext I framtiden blir gatuparkering avgiftsbelagd i Esbo
Bild: Maja Ottelin/YLE

Esbo stad återgår till avgiftsbelagd gatuparkering. På så vis ska det bli lättare för olika specialgrupper att hitta parkeringsplats längs gatorna.

- Gruppen som har utrett det hela har nog gjort ett mycket gott arbete, säger Stig Kankkonen, stadsstyrelseledamot för SFP i Esbo. Det är förstås svårt att göra alla glada men viktigast är att vi börjar komma åt utmaningen med parkeringen i Esbo. Det måste bli lättare att hitta en ledig parkeringsplats, framförallt för den som bor i området.

Bildtext Esbopolitikern Stig Kankkonen är positivt inställd till parkeringsprogrammet
Bild: YLE/Rose-Marie Sundström

Privatbilismen försvinner inte

- Utmaningen är att utveckla kollektivtrafiken samtidigt som det här parkeringsprogrammet tas i bruk men jag tror inte att den utvecklingen kommer att onödiggöra privatbilismen, säger Kankkonen.

Avgifterna skall till en början testas på några pilotområden, på sådana platser som har god tillgång till kollektivtrafik.

- Med tanke på stadsstrukturen kommer Esbo nog alltid att vara en biltät stad trots att metron kommer, säger Stig Kankkonen. För övrigt tycker jag att kollektivtrafiken fungerar riktigt bra.

En stort vägbygge sett uppifrån.
Bildtext Gatuparkeringen i Alberga blev gratis år 2010
Bild: Yle/Josefine Janhonen

Återvändo till år 2010

Parkeringsprogrammet är egentligen en återvändo till tiden för sju år sedan. År 2010 slutade Esbo med avgiftsbelagd parkering i de sista områdena som var Hagalund och Alberga.

Diskussion om artikeln