Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Byggarbetet kring Logomo i full fart - färdigt 2020

Från 2017
Uppdaterad 17.01.2017 17:55.
En skiss som föreställer den nya gångbron mellan Logomo och Bangårdsgatan i Åbo.
Bildtext Så här är det tänkt att den nya gångbron mellan Logomo och Bangårdsgatan ska se ut då den är färdig hösten 2018.
Bild: VR TRACK OY LIGHTING DESIGN COLLECTIVE CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT

Arbetet med att forma kvarten kring Logomo är i full fart. Nu pågår bygget av de nya trafiklederna som behövs för att det nya området ska kunna utvecklas.

Det betyder att en ny gata har byggts invid Logomo som går parallellt med järnvägen samtidigt som också en kort förlängning av Hampspinnaregatan har blivit klar.

- Efter detta koncentrerar vi våra krafter på att bygga den nya gångbron till Logomo, säger Tapio Siirto som är direktör fastighetsaffärsverkets infraservice vid Åbo stad.

Målet är att byggprojektet ska läggas ut på entreprenad före sommaren. Själva byggarbetet inleds på hösten och i slutet av 2018 är det tänkt att den nya gångbron ska stå klar.

Hampspinnare gatan ska bli smidigare och säkrare

En av de största utmaningarna under projektets gång är att sänka Hampspinnaregatan. För att det ska vara möjligt måste otaliga kubikmeter sten forslas bort och i slutskedet är det tänkt att trafiken längs med Hampspinnaregatan dirigeras under Aningaisbron.

- Vårt mål är att göra Hampspinnaregatans trafik smidigare och säkrare, säger Siirto. Vi bygger nya cykelvägar och gångbanor för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister som rör sig i området.

Då det har varit publikevenemang vid Logomo så har det varit svårt att svänga ut till Hampspinnaregatan från Logomo och Siirto hoppas och tror att de nya trafikarrangemangen ska råda bot på de här problemen.

Dessutom finns det i framtiden möjligheten att använda den nya gatan som går förbi Logomo parallellt med järnvägen och fortsätter under Aningaisbron.

Fabriikki tar form så småningom

Samtidigt som infrastrukturen byggs omkring Logomo bygger byggbolaget YIT det nya bostadsområdet Fabriikki.

Den första byggfasen inleddes 2016 och då ska det byggas sex stycken nya våningshus invid järnvägen bredvid Logomo.

I den andra fasen bygger man hus som ska stå bredvid de redan färdiga husen upp mot Hampspinnaregatan.

Under den tredje och sista fasen byggs ett nytt kvarter som gränsar mot Hampspinnaregatan.

Totalt ska det byggas 30 våningshus med cirka 1200 bostäder på det nya bostadsområdet.

Artikeln uppdaterad 17.54 med rätt namn för Aningaisbron. Tidigare stod det felaktigt Nordstansbron.

Området kring Logomo tar form

Diskussion om artikeln