Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad överklagar inte domen om uppsägningen av Outi McDonald

Från 2017
Outi Mcdonald.
Bildtext Domen om att det var fel av Hangö att säga upp Outi McDonald står fast.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Hangö stadsstyrelse röstade mycket jämnt i frågan om man går vidare i fallet med uppsägningen av den tidigare hälsovårdsläkaren Outi McDonald. Helsingfors förvaltningsdomstol har slagit fast att staden gjorde fel i fallet McDonald och nu väljer staden att acceptera domen.

Förvaltningsdomstolen ansåg att läkaren McDonald blev fel behandlad av Hangö stad då hon först förflyttades från tjänsten som ledande läkare och sedan sades upp.

Förvaltningsdomstolen upphävde både stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges beslut.

Stadsdirektör Denis Strandell ville att ärendet skulle föras vidare till Högsta förvaltningsdomstolen så att domstolen skulle ha granskat orsakerna till uppsägningen och inte själva uppsägningsförfarandet.

Strandell sade tidigare till Yle Västnyland att "bedömningen är att förvaltningsrätten inte alls har beaktat orsakerna till uppsägningen utan helt andra frågor".

Omröstningen

Majoriteten av stadsstyrelsen höll ändå inte med stadsdirektören utan beslutade på förslag av Vänsterförbundets Birgitta Gran att stadsstyrelsen inte besvärar sig i ärendet.

Rösterna föll 5-4 så att Grans förslag vann.

Birgitta Gran, Vänsterförbundet.
Bildtext Birgitta Gran ville att ärendet skulle vara slutbehandlat.
Bild: Yle/Jonna Nupponen

Stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP), vice ordföranden Stig Sundberg (SFP), Bernt Förström (SDP) och Barbro Wikberg (SFP) ville föra ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Birgitta Gran (VF), Aila Pääkkö (SDP), Eero Koli (Cent), Risto Alén (Saml) och Gunnel M. Helander (SFP) röstade ändå mot ett besvär till Högsta förvaltningsdomstolen.

Jouko Kavander, Stig Sundberg, Bernt Förström, Barbro Wikberg och stadsdirektör Denis Strandell meddelade avvikande åsikt i frågan.

Också andra tvister

Uppsägningen är inte den enda rättsliga tvist staden har haft med sin tidigare läkare Outi McDonald.

I oktober dömde Västra Nylands tingsrätt henne för lindrig förskingring samt brott mot tjänsteplikt.

Fallet handlade om att hon deltog i insamlingen av gamla vårdförnödenheter på hälsostationen i Hangö. McDonald fick inte något straff för brotten.

McDonald har överklagat den domen.

Vad som händer nu är oklart eftersom Hangö stad har utlokaliserat sin läkarverksamhet vid hälsovårdscentralen till det privata företaget Attendo.

Diskussion om artikeln