Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Stor brist på behöriga elevhandledare i huvudstadsregionen

Från 2017
En docka som håller i en penna, framför en bok.
Bildtext Bara en av fyra elevhandledare i högstadierna i Helsingfors är behöriga.
Bild: All Over Press

Fem skolor i huvudstadsregionen söker en lektor i elev- eller studiehandledning. Också lärare i matematik, historia och teknisk slöjd är efterfrågade.

Det är stor brist på lärare i elevhandledning. I Helsingfors grundskolor söks tre stycken och i Kyrkslätt en i elevhandledning och en i studiehandledning.

- Det har varit så länge, det ordnas inte tillräckligt med utbildning på svenska. Det gäller inte bara Helsingfors, säger Niclas Grönholm, svensk linjedirektör på utbildningsverket i Helsingfors.

Det har varit så länge, det ordnas inte tillräckligt med utbildning på svenska.

― Niclas Grönholm, utbildningsverket i Helsingfors

I Helsingfors högstadieskolor är bara en av fyra elevhandledare behöriga. För fem år sedan var inte en enda av dem det.

- Det är alltid svårt att hitta elevhandledare, säger också Kristiina Koli, rektor i Winellska skolan i Kyrkslätt.

FSS ser allvarligt på bristen

Bicca Olin, viceordförande på Finlands svenska skolungdomsförbund, säger att det här är något FSS har sett som ett problem länge.

Enligt Utbildningsstyrelsen är studiehandledarna den grupp av lektorer som har den lägsta andelen behöriga i de svenska skolorna: bara två tredjedelar är behöriga, visar Utbildningsstyrelsens rapport över lärarläget 2013.

FSS jobbar mycket med att göra steget mellan högstadiet och andra stadiet lättare för eleverna.

Elevhandledaren spelar en viktig och stor roll när det gäller att handleda eleverna i sina val och studier.

― Bicca Olin, FSS

- Elevhandledaren spelar en viktig och stor roll när det gäller att handleda eleverna i sina val och studier. Om det inte finns tillräckligt med resurser för det finns det nog risk för att många elever ramlar emellan, säger Bicca Olin.

Ofta är elevhandledarna inte behöriga eller så jobbar de med elevhandledning bara på deltid. Största delen av deras tid går åt till att vara lärare i något annat ämne.

- Den stora skillnaden mellan en elevhandledare och vilken lärare som helst är att elevhandledaren verkligen ska hinna fokusera på en elev och vad han eller hon har för behov och framtidsdrömmar.

Ordnas ingen regelbunden utbildning på svenska

De flesta som utbildar sig till elev- eller studiehandledare går en påbyggnadsutbildning vid Åbo Akademi.

- Vi har oftast gjort det som en extern utbildning dit färdigt utbildade lärare får söka, säger utbildningskoordinator Anna Buss vid Åbo Akademi.

De senaste svenskspråkiga elevhandledarna utexaminerades 2013 då 35 personer gick påbyggnadsutbildningen vid ÅA. Det är alltså ett tag sedan en kurs ordnades. Nu utreds behovet för när nästa behövs.

Här finns lärarjobben:

19 lektorsjobb finns lediganslagna i huvudstadsregionen just nu. Främst är det brist på lektorer i:

- elev- och studiehandledning (fem lediga jobb i Helsingfors och Kyrkslätt)

- historia och samhällslära (fyra lediga jobb, i Helsingfors och Grankulla)

- teknisk slöjd (tre lediga jobb i Helsingfors och Esbo)

- matematik och fysik (två lediga jobb i Helsingfors)

FSL önskar lärarregister för att utreda behovet

Var de 35 elevhandledarna som blev färdiga 2013 jobbar i dag vet man inte.

Christer Holmlund, förbundsordförande för Finlands Svenska Lärarförbund FSL, upprepar förbundets önskemål om ett register över lärarna i Finland: hur många som utexaminerats, i vilka ämnen och var de jobbar.

- Det har talats mycket om bristen på klasslärare men vi måste ta diskussionen om ämneslärare nu, säger han.

Christer Holmlund
Bildtext Christer Holmlund.
Bild: YLE/Mirjam Heir

Traditionellt har det varit brist på lärare i naturvetenskaper medan det finns fler lärare i finska, modersmål och historia.

Hur allvarlig är ämneslärarbristen då?

- Inte är det någon som riktigt vet. Vi saknar ett vettigt register där vi skulle se vilka som är utbildade, så vi skulle kunna granska hur många vi egentligen har och var de har jobb, säger Christer Holmlund.

Vi saknar ett vettigt register där vi skulle se vilka som är utbildade och var de har jobb.

― Christer Holmlund, FSL

- Till exempel i Björneborg kan det vara hundra sökande till en klasslärartjänst. Vi behöver bättre kunskap om hur det ser ut i verkligheten.

Diskussion om artikeln