Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Moduler ska ge båtfolket all service i Hangö

Från 2017
Nya dusch- och toalettmöjligheter byggs för båtfolket i Östra hamnen i Hangö på en plats med stenar, gräs och träd utanför puben Roxx.
Bildtext Här ska de fem modulera placeras i Östra hamnen i Hangö. Där ska båtfolket få sin service i sommar. I bakgrunden skymtar den omdebatterade puben och caféet Roxx.
Bild: Yle/Marica Hildén

Fem moduler med duschar, bastur och toaletter ska byggas mellan HSF och pub Roxx i Östra hamnen i Hangö. Där ska båtfolket få den service de behöver i sommar. Modulerna ska finnas i fem år, sedan ska servicen flyttas till en ny byggnad i HSF.

Kalle Niemi är kommodor för Hangö segelförening som ingått ett avtal med staden om att sköta gästhamnsverksamheten i Östra hamnen i fem år. Niemi berättar att de fem modulerna placeras ganska nära pub Roxx i Östra hamnen.

Utanför puben finns ett område där det finns bergsknallar, gräsmatta och träd. Där ska modulerna på sammanlagt 150 kvadratmeter placeras.

HSF och staden har också ingått ett avtal om att HSF hyr ett område på 520 kvadratmeter, där ingår platsen där modulerna ska stå.

Allt från duschar till ny verksamhet

Gästhamnen ska erbjuda duschar, toaletter, möjlighet att bada bastu och tvätta samt torka kläder. Hamnkontoret finns också i en av modulerna.

Det är ännu oklart vilken färg modulerna kommer att ha och hur de ska se ut. Arkitekten Dominicus Björkstam ritar på planerna ännu. Bygglovet lämnas in till staden den här veckan och leverantören har lovat att det tar högst tre månader att leverera modulerna.

Allt är i skick i maj, lovar Kalle Niemi.

En plats med stenar och gräs och träd utanför HSF i Hangö där det ska finnas moduler med toaletter och dusch för gästbåtafolket.
Bildtext Bygglovet för modulerna lämnas in till Hangö stad den här veckan. I maj ska modulerna stå klara.
Bild: Yle/Marica Hildén

Det är ett skilt bolag, HSF Marine, som ska sköta gästhamnen. Det ägs till 100 procent av HSF.

Kalle Niemi berättar att det blir några kvadratmeter över i gästhamnsbyggnaden som HSF Marine kommer att hyra ut.

- Vi har redan spekulanter som kan erbjuda ny verksamhet. Men det är inte fråga om café eller restaurang.

Niemi vill inte i det här skedet berätta mera om den nya verksamheten, men avslöjar att Hangöbor är inblandade.

Det är också Hangöbor som ska sköta om gästhamnen. Niemi berättar att bolaget räknar med att anställa mellan fyra och fem Hangöbor som studerar.

Servicen flyttar om fem år

Det nya avtalet om gästhamnsverksamheten gäller till och med den 31 december 2021 eftersom staden håller på och planerar området. Det finns sedan en möjlighet att förlänga avtalet med 20 år.

Hangö segelförenings vita och bruna hus i Östra hamnen ska bli större och byggs ut mot gräsmattan som syns i förgrunden.
Bildtext HSF ska bygga till i Östra hamnen. Tillbyggnaden sker över gräsmattan och där ska gästhamnsservicen finnas i framtiden.
Bild: Yle/Marica Hildén

HSF har för avsikt att utvidga den nuvarande paviljongen i Östra hamnen under de här fem åren.

- Vi tänker bygga till på baksidan där det nu finns en gräsmatta. Gästhamnsservicen flyttar sedan in i den tillbyggnaden.

Hangö förlorar i konkurrensen med andra hamnar

Hangö segelförening har sedan 2013 fört diskussioner med staden om att ta över gästhamnen. Kalle Niemi säger att gästhamnen och HSF:s egentliga verksamhet, att ordna tävlingar för seglare, kan samverka till att locka allt flera båtturister till Hangö.

- Vi har stor konkurrens med hamnar så som Åbo, Helsingfors, Tallinn och Mariehamn då vi ska ordna tävlingar i Hangö. Det har blivit allt svårare att få tävlingarna hit eftersom de andra hamnarna är i så fint skick.

Kalle Niemi står vid gästhamnsbryggan i Hangös Östra hamn. I bakgrunden syns HSF och de röda magasinen.
Bildtext HSF:s kommodor Kalle Niemi står vid en del av gästbåtsplatserna i Östra hamnen i Hangö. HSF sköter från och med nu gästhamnsservicen.
Bild: Yle/Marica Hildén

Även antalet nöjesseglare som besöker Hangö har minskat med åren. Även i det fallet är det konkurrensen från andra hamnar som har gjort att Hangö hamnat i skuggan, säger Niemi.

Hangö ska bli nytt seglingscentra

Niemi anser att Östra hamnen i Hangö har alla möjligheter att utvecklas till en hamn som lockar både tävlingsseglare och nöjesseglare. Han säger att Hangö ska bli ett seglingscentra.

- Båtfolket är mest i rörelse från midsommar till slutet av juli. Vi ska ordna tävlingar och träningsgläger på våren och hösten så att båtsäsongen förlängs. Om vi inte gör det här så är risken stor att även regattan är hotad, den är viktig för turismen.

Folkvimmel på Hangö regatta 2016.
Bildtext Regattan i Hangö för med sig mycket folk till staden. Om Hangö inte gör något för att locka mera båtfolk så kommer även regattan att vara hotad, anser arrangören HSF.
Bild: Peter Lindholm

Ett livligare Hangö under en längre tid ska locka mera turister till Hangö, förutspår Niemi.

Diskussion om artikeln