Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Färre utländska studenter söker till ÅA - terminsavgifter ett hinder

Från 2017
Uppdaterad 17.01.2017 16:49.
åbo akademi
Bildtext Färre utländska studerande vill studera vid Åbo Akademi.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Åbo Akademis engelskspråkiga magisterprogram har lockat betydligt färre sökande i år. Minskningen beror delvis på införandet av terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES.

Ansökningstiden till Åbo Akademis engelskspråkiga magisterprogram med start hösten 2017 har gått ut. Nu står det klart att antalet studerande som sökt in till programmen har minskat rejält. Ifjol sökte 550 personer till magisterprogrammen, i år fick ÅA in 270 ansökningar.

Antalet engelskspråkiga magisterprogram var ifjol tio, i år kunde studerande välja mellan sex program. Läsårsavgifterna ligger på mellan 8000 och 12 000 euro. Åbo Akademi har infört stipendier som sökande till magisterprogrammen kan ansöka om.

Enligt Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice, var det inte oväntat att färre sökte till programmen.

– Det har skett en klar minskning i antalet sökande och den motsvarar ungefär de förväntningar vi hade. Dels är ansökningsmålen färre och dessutom har terminsavgifter införts. Resultaten är ändå inte entydiga, eftersom en del program, trots terminsavgifterna, ligger på samma nivå eller har fler sökande än i fjol, säger Gardberg.

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter ”International Human Rights Law” har ökat antalet sökande från 55 till 58 och freds- och konflikthanteringsprogrammet ”Peace, Mediation and Conflict Research” har lika många sökande som ifjol, 60 stycken. De övriga fyra magisterprogrammen erbjuds inom ekonomi, teknologi och naturvetenskaper.

En kvinna studerar och skriver på datorn.
Bildtext Antalet sökande till Åbo Akademis engelskspråkiga magisterprogram är i år hälften färre än ifjol.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Att det gått olika bra för de olika programmen visar enligt Gardberg på att det är flera faktorer som spelar in. Men att terminsavgifterna haft en negativ inverkan är det ändå ingen tvekan om.

– Erfarenheter från universitet i Sverige som infört avgifter visar helt klart att terminsavgifterna påverkar ansökningssiffrorna negativt och att antalet sökande sjunker åtminstone för några år, säger Gardberg.

– I de universitet i Sverige där man valt att satsa på engelskspråkiga magisterprogram börjar de först nu återhämta sig, och då är det redan fem år sedan avgifterna infördes.

De utländska studenterna är viktiga för Åbo Akademi, säger Gardberg. Många stannar vid universitetet för att inleda en forskarbana efter avlagd magistersexamen. De utländska studenterna hämtar också mångfald till campusområdena och bidrar med nya tankar och idéer.

– De är nog väldigt viktiga för oss och det är jättesynd att det går neråt, säger Gardberg.

Alla utländska studerande som får en studieplats tar inte nödvändigtvis emot den. Enligt Gardberg kan det bland annat handla om att personen också antagits till ett annat universitet, konkurrensen mellan högskolorna är hård. Andra kanske har räknat med ett stipendium som uteblir och tvingas därför att tänka om.

Den största gruppen sökande kommer i år från Pakistan och drygt 30 procent av de sökande är från EU, inkluderande Finland. Kring 20 sökande antas till magisterprogrammen.

Diskussion om artikeln