Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sju församlingar i Lovisa föreslås bli två

Från 2017
lovisa kyrka
Bildtext Lovisa kyrka.
Bild: Yle/Stefan Härus

Domkapitlen i Borgå och Helsingfors föreslår att församlingarna i Lovisa går ihop till en svensk och en finsk församling år 2019.

Tre utredningsmän och en arbetsgrupp inom samfälligheten har alla kommit fram till samma resultat: de nuvarande församlingarna i Lovisanejden borde dras in och i deras ställe ska det grundas en finskspråkig och en svenskspråkig församling.

På tisdagen bestämde domkapitlen att följa utredningsmännens och arbetsgruppens rekommendationer. Eftersom det handlar om både finskspråkiga och svenskspråkiga församlingar så måste både Helsingfors och Borgå domkapitel komma med ett initiativ som man kan jobba vidare på.

Kyrkan i Strömfors.
Bildtext Kyrkan i Strömfors.
Bild: YLE/ AG Karlsson

Till följande blir det att ha en träff för de förtroendevalda inom församlingarna i Lovisanejden. Det här torde ske i februari. Då kommer domkapitlen att presentera sitt förslag.

- Först har vi informationstillfället och sedan tar vi initiativet troligen i mars. Efter det kommer initiativet att gå på utlåtanderunda i församlingarna, säger notarie Clas Abrahamsson vid domkapitlet i Borgå stift.

Då alla församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige lämnat in sina utlåtanden kommer domkapitlet att ge sin syn på saken och skickar sitt utlåtande vidare till kyrkostyrelsen, förmodligen redan i maj.

Kyrkostyrelsen är den som fattar beslut om det hela, och kan antagligen behandla saken under hösten.

Lappträsk kyrka
Bildtext Kyrkan i Lappträsk.
Bild: Yle/Sune Bergström

Vad händer om någon av församlingarna inte går med på förslaget?

- Det beror på vad de har för motiveringar och hur många de är. Det är helt klart att både församlingarna och vi inser att någonting måste göras. Det är omöjligt att fortsätta som det nu är. I så fall ska de komma med något väldigt bra förslag för hur det ska se ut, säger Clas Abrahamsson.

- Förslaget är inte taget ur luften, utan alla som har funderat på saken har kommit fram till samma sak. Jag tror ingen blir överraskad.

Förslagsvis ska församlingarna gå samman år 2019. Varför då?

- Det blir för tajt att få allting skött innan 2018. Dessutom är det ett församlingsval under hösten 2018 så då kan man välja nya organ för de nya församlingarna, säger Clas Abrahamsson.

Församlingarna som berörs är Lovisa svenska och finska församling, Lappträsk svenska och finska församling, Liljendal församling, Pernå församling och Strömfors församling.

Församlingsmedlemmar har tidigare utryckt sin oro för en sammanslagning.

Bilar parkerade längs med gata
Bildtext Församlingshemmet i Lovisa.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Diskussion om artikeln