Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Psykiska första hjälpen lika viktig som vanliga första hjälpen

Från 2017
En vänlig klapp på axeln - eller intrång i den privata sfären? Människor har olika inställning till vad som är trevligt eller obehagligt. Bild: Yle/Tv-uutiset/Juha-Pekka Inkinen
Bildtext Att lära sig den psykiska första hjälpen borde bli en medborgarfärdighet precis som den traditionella första hjälpen. Av tradition fokuserar vi ändå mest på det fysiska, trots att det psykiska är lika viktigt.
Bild: Yle/Tv-uutiset/Juha-Pekka Inkinen

Första hjälpen har vi ju alla hört talas om, och många av oss har säkert gått den också. Men psykiska första hjälpen, hur många känner till att det finns en sådan kurs?

Föreningen för Mental Hälsa i Finland tycker att den psykiska första hjälpen borde bli en medborgarfärdighet precis som den vanliga första hjälpen.

De erbjuder kurser i psykiska första hjälpen, och Ancha Kjerulf i Vasa är en av utbildarna.

- Ganska få har kunskap om vanliga mentala störningar och problem. På kursen lär man sig hur man har möjlighet att stöda sina medmänniskor ifall man anar eller vet att någon har problem.

Kjerulf har hållit över hundra kurser i psykiska första hjälpen. Hon är till yrket även klasslärare och sjukskötare, och hon har märkt att behovet att veta mera om den mentala hälsan och ohälsan har ökat.

- Behovet är väldigt stort! Vi har ett utbrett psykiskt illamående i samhället som bara verkar öka, liksom missbrukarproblematiken.

Men det finns inte alltid resurser i varken arbetslivet eller i det privata att ta tag i det här.

- Man vet inte vad man skall göra och säga och man vågar inte, så många blir lämnade ensamma med sin problematik.

Försiktigt med vissa uttryck

Då det kommer till den traditionella första hjälpen är det väldigt viktigt att man vidtar rätt åtgärd, men hur exakt måste man vara då det kommer till den psykiska första hjälpen?

- Det viktigaste är att behandla de man hjälper med respekt, att ha ett lyssnande öra och ett tillräckligt stort hjärta.

Kjerulf påminner också om att ifall man mår psykiskt dåligt är man ofta väldigt känslig för hur man tilltalas.

Dessutom uttrycker vi oss ofta klumpigt i förbifarten och slänger omkring oss uttryck så som "jag är så deprimerad", "jag får sådan ångest" eller "jag är så utmattad".

- Vi använder alltför lättvindigt sådana termer, och för den som på riktigt mår dåligt kan detta uppfattas som ytterst kränkande, sårande och nedvärderande.

I den psykiska första hjälpen är det därför viktigt att lära sig hur man närmar sig en medmänniska och hur man ställer frågor till hen.

- Vi lär oss ställa öppna frågor så att personen ifråga själv får välja hur hen svarar.

Ancha Kjerulf
Bildtext Ancha Kjerulf är utbildare inom psykiska första hjälpen.
Bild: Yle/Anna Ruda

Hjälp och lindring

Kjerulf understryker att kursen är till för att ge de rätta redskapen för att hjälpa någon att söka hjälp.

- Vi är inga terapeuter, men de sätt man kan stötta på har en väldigt stor terapeutisk effekt för den som mår dåligt.

Kjerulf och många andra yrkesmänniskor med henne är bekymrade över att den mentala ohälsan bara tycks öka.

De är bekymrade över arbetshälsan, över alla hotbilder som finns i samhället så som samarbetsförhandlingar och otrygghet.

- Forskare har bekräftat att det är den mentala ohälsan som är vår stora utmaning framöver och mycket kommer att avgöras av hur den arbetsföra befolkningen mår rent psykiskt.

Tvådelad kurs

Kursen i den psykiska första hjälpen är tvådelad.

Den första delen är förebyggande till sin karaktär och deltagarna får bland annat information om vårt psykiska välbefinnande och hur det påverkas samt hur man kan främja sin egen och närståendes psykiska mående.

Här lär man sig också exempelvis känslokompetens, vilka livskriser det finns och hur man hanterar dem.

I den andra delen fokuserar man på att lära sig känna igen och stöda människor med psykiska störningar.

Deltagarna får kunskap om depression, ångestsyndrom, psykoser, missbruk och andra psykiska kriser.

De får de rätta färdigheterna att erbjuda hjälp och kunna hänvisa till adekvat vård, liksom att tillämpa den psykiska första hjälpens olika steg.

Kursen är till för alla som intresserade och har till exempel varit populär på olika arbetsplatser.

ungdom
Bildtext Att veta hur man hjälper till exempel en kollega som man misstänker inte mår så bra, kan vara avgörande för personen i fråga.
Bild: Yle

Ger en helhetsbild

Stefan Budd och Sara Laurila är två av kursdeltagarna i den psykiska första hjälpen.

Stefan, som är personlig tränare till yrket, säger att det är vanligt att hans kunder kan verka deprimerade, ha ångest eller vara utmattade.

- Jag vill kunna bemöta kunderna på rätt sätt, kunna se helheten.

Sara som jobbar inom vården tycker att hon har stor nytta av sina nyförvärvade färdigheter inom psykiska första hjälpen.

- Jag upplever att det inom mitt yrke också finns många vårdare som mår dåligt av olika orsaker. Jag ville lära mig vilket stöd jag kan ge dem, säger hon.

Stefan har i sitt yrke märkt hur stort behovet är av att även känna till det psykiska.

- En typisk situation kan vara en kund som vill börja träna, men hen har ingen ork eller energi, sover dåligt och har ingen motivation. Visst är det bra med motion men i vissa fall kan det behövas en läkare eller psykolog, och jag vill ha kompetensen att då kunna hjälpa på rätt sätt, säger han.

"Hur orkar du?"

Sara säger att hon fick en aha-upplevelse då de på kursen gick igenom hur man kan närma sig en medmänniska och hur man ställer öppna frågor.

- Det är så mycket fokus på det fysiska, det är som att det psykiska fortfarande är tabubelagt trots att det är lika viktigt, säger hon.

Stefan håller med.

- Om någon håller på att förblöda eller får en hjärtinfarkt så vet vi vad vi skall göra. Men om någon mår psykiskt dåligt så syns det inte, och sedan då det börjar synas har det redan hunnit gå för långt, säger han.

I sitt yrke ser han också att i synnerhet de yngre är väldigt fokuserade på det yttre. Det är något de satsar hårt på för att kunna visa upp på till exempel sociala medier.

- Det inre syns inte och kan inte visas upp. Därför skippas lätt den biten, konstaterar Stefan som gärna skulle se en förändring på den fronten.

Sörjande flicka vid Utöja
Bildtext Människan är och förblir en helhet där det psykiska är lika viktigt som det fysiska.
Bild: EPA/JOERG CARSTENSEN

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln