Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Charlotte Lindh basar tillfälligt för dagvården i Raseborg

Från 2017
Langansböle daghem fotat utifrån.
Bildtext Charlotte Lindh jobbar i dag som föreståndare för Langansböle daghem (bilden) och Solbacka daghem.
Bild: Yle/Tove Virta

Daghemsföreståndaren Charlotte Lindh har utsetts till tf chef för småbarnspedagogiken i Raseborg. Den tidigare dagvårdschefen Tina Nordman ska jobba som tf undervisningschef.

Orsaken till rotationen inom bildningen är att stadens tidigare undervisningschef Maj-Len Engelholm har beviljats tjänsteledighet. Engelholm har börjat jobba vid Utbildningsstyrelsen.

I december beslöt bildningsnämnden i Raseborg att Tina Nordman jobbar som undervisningschef fram till medlet av juli i år. Därför behövs en ersättande dagvårdschef.

Bara en behörig

Man har inom bildningen granskat behörigheten hos stadens dagvårdspersonal och bara en har formell behörighet för jobbet. Det är Charlotte Lindh, administrativ föreståndare för Langansböle och Solbacka daghem.

Raseborg valde att inte rekrytera en vikarie utifrån eftersom en extern rekrytering tar tid och vikariatet är bara sex månader långt. Raseborg sparar 20 000 euro på arrangemanget.

Bildningsnämnden utsåg Charlotte Lindh till tf dagvårdschef för perioden 19.1-16.7 på sitt senaste möte (18.1). Bildningsdirektören kommer nu att utse en ersättare för Lindh.

Diskussion om artikeln