Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Blåstången försvann på 20 år från Tvärminne och Ingå

Från 2017
Uppdaterad 18.01.2017 12:06.
Öronmanet och blåstång
Bildtext Blåstången har minskat i Västnyland.
Bild: Forststyrelsen

Blåstången har försvunnit på flera håll i Västnyland. I Östnyland mår den bättre.

För tjugo år sedan fanns det rikligt med blåstång i ytterskärgården. Men under de senaste åren har bestånden av blåstång minskat kraftigt, visar en rapport från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Blåstången har helt försvunnit på de områden utanför Tvärminne i Hangö och i Ingå yttre skärgård som har undersökts. I Pernå förekommer det fortfarande blåstång.

Det är övergödningen som kraftigt påverkar makroalgerna dit blåstången hör. Makroalgerna växer på 3-9 meters djup.

Där det tidigare fanns blåstång är havsbottnen nu kal eller täckt av mikroalger, döda alger eller sediment.

Trådalgerna som växer på 1-2 meters djup frodas däremot eftersom de gynnas av övergödningen.