Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fortfarande allvarliga brister inom mammografin - tusentals kvinnors patientsäkerhet hotad

Från 2017
Uppdaterad 18.01.2017 16:16.
mammografi för bröstcancer
Bild: YLE

Det finns fortfarande stora brister i de mammografiundersökningar som Suomen Radiologikeskus gör, slår Valvira fast. Problemet berör alla de omkring 200 000 kvinnor som går på screening varje år, men också de 5000 kvinnor som insjuknar i bröstcancer årligen.

Företaget i fråga är ett av Finlands största inom radiologi.

Det här är inte första gången Radiologikeskus prickas. Tillstånds- och tillsynsverket Valvira har genom åren tagit emot mängder av anmälningar och klagomål om fel som företaget har begått i sina mammografiundersökningar, som bland annat har lett till att cancerfall inte har upptäckts i tid.

Anmälningarna har kommit både från enskilda patienter, men också från företagets egna läkare. Företaget i fråga är ett av Finlands största inom radiologi.

Bristfälliga screeningar hotar patientsäkerheten

Nu prickar Valvira mammografiföretaget för att fortfarande genomföra bristfälliga screeningar, vilken i värsta fall kan hota patienternas säkerhet.

Det handlar bland annat om att läkare som sköter mammografierna inte i tid har reagerat på avvikelser i screeningarna, som har antytt att det finns risk för bröstcancer.

Mammografi
Bild: Wikimedia Commons/Ernests Dinka

Radiologikeskus har expanderat för snabbt

Enligt medicinalrådet Markus Henriksson vid Valvira, beror de många problemen på att företaget Suomen Radiologikeskus vuxit allt för snabbt på bara några år.

- Kärnan i problemet är att företaget växte väldigt snabbt och okontrollerat för några år sedan. Det här ledde till att företagets egen kontroll försämrades och att det inte klarade av att på ett adekvat sätt hantera alla stegen i mammografiundersökningarna.

Enligt Henriksson tyder det här på att företagets resurser inte har räckt till för att sköta alla kunder, och att resurserna inte har implementerats tillräckligt i den egna övervakningen.

Markus Henriksson
Bildtext Markus Henriksson är medicinalråd vid Valvira.
Bild: Yle/ Antti Lempiäinen

Tusentals patientjournaler fortfarande försvunna

Utöver att själva screeningarna har undersökts slarvigt, har patienter inte alltid fått remiss då de skulle ha behövt det. Dessutom lyckades Radiologikeskus slarva bort tusentals patientjournaler, som fortfarande är försvunna, påpekar Markus Henriksson.

- Det här är väldigt allvarligt. Därför bad vi polisen att undersöka det här. Polisen ansåg ändå att det inte fanns skäl att inleda en brottsutredning mot företaget. Därför vet vi fortfarande inte vad som hände med alla de här patientpappren.

Tid till maj att rätta till problemen

Radiologikeskus har prickats förut, men har nu gjort en hel del förbättringar. Enligt Valvira finns det ändå fortfarande brister i informationen.

Tyder det här på att företaget inte riktigt har tagit er kritik på allvar?

- Delvis har de det, och delvis inte. Förstås måste vi fortsätta se till att mammografin alltid fyller kraven på patientsäkerhet.

Valvira har gett Radiologikeskus tid till slutet av maj att rätta till bristerna. Företagets öde beror nu på hur väl det lyckats förbättra sig tills dess.

Företaget stort även i Svenskfinland

Över 60 kommuner anlitade Radiologikeskus mellan åren 2012 och 2014 och de första anmärkningarna kom 2014.

Så sent som i våras uppdagades problem med mammografin i bland annat Lovisa, Borgå och Sjundeå.

Kommunerna har en skyldighet att granska servicekvaliteten, också då det gäller mammografi. Men kommunerna säger att det inte vet hur de ska göra det här i praktiken.

Diskussion om artikeln