Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yle fick Berners papper: Bilskatten bort, bränsleskatten sjunker, vägavgifterna kommer

Från 2017
Uppdaterad 19.01.2017 08:33.
Anne Berner
Bildtext Arkivbild.
Bild: All Over Press

Yle har fått ta del av valperiodens mest betydelsefulla utredning av vägtrafiken. Kommunikationsminister Anne Berner (C) ska presentera förslaget på torsdag.

Kommunikationsministeriet föreslår att beskattningen av trafiken sjunker med 1,6 miljarder euro. Vi presenterar det centrala innehållet i utredningen i fyra punkter.

1. Det blir betydligt billigare att köpa bil

Enligt utredningen ska den bilskatt som man betalar i samband med bilköpet försvinna helt. Det handlar om en stor förändring eftersom bilskatten i år beräknas samla in 853 miljoner euro.

Utredningen föreslår också att en annan central skatt, grundskatten som är en del av fordonsskatten, sjunker med 547 miljoner euro.

Vid sidan av de här skattelättnaderna vill Kommunikationsministeriet också sänka bränsleskatten med ungefär 200 miljoner euro.

För att jämna ut bortfallet i statskassan planerar ministeriet att införa vägavgifter. De ska uppbäras av ett trafiknätsbolag och har redan tidigare diskuterats i offentligheten. Villkoret är att vägavgifterna ska vara en neutral förändring med tanke på statsbudgeten.

2. Vägavgiften bestäms av brukstid

Kommunikationsministeriets utredning föreslår att trafiknätsbolaget från och med år 2018 skulle sälja rätt att använda Finlands vägar, räknat i tid.

En fast avgift kunde innebära exempelvis vecko-, månads- eller årsavgift. Enligt förslaget ska årsavgiften till en början vara i snitt 539 euro. Avgiftens storlek skulle vara beroende av fordonets koldioxidutsläpp.

I och med förslaget skulle man slippa det kontroversiella förslaget om att fordonen lokaliseras till exempel med ett sim-kort i bilen. Utredningen konstaterar att avgifterna ska uppbäras utan att äventyra skyddet av privatliv.

Trafiknätsbolaget skulle till en början fungera som en detaljförsäljare bland privata operatörer.

3. Körda kilometer kan utgöra grund för prissättning senare

Förslaget utesluter ändå inte att vägavgifterna i ett senare skede skulle utgå från körda kilometer. Enligt utredningen, kunde operatörerna senare erbjuda kunderna paketpriser som utgår från antalet körda kilometer.

Det här kunde förverkligas då det har uppstått tillräckligt med konkurrens på marknaden.

Lokalisering av fordonet skulle alltid kräva konsumentens medgivande.

4. Förändring med stram tidtabell

Utredningen föreslår också att Finlands vägnät som nu administreras av vägverket skulle lyda under det nya trafiknätsbolaget från och med början av 2018.

Järnvägen och vattenvägarna skulle lyda under det nya trafiknätsbolaget från och med början av 2019. Utredningsarbetet gällande detta fortsätter.

Kommunikationsminister Anne Berner ska presentera förslaget på torsdag, varpå det blir dags för remissbehandling.

De centrala besluten ska fattas i april i samband med förhandlingarna om statens rambudget. De nödvändiga lagförändringarna kunde börja behandlas i riksdagen i september 2017.

Hur påverkar förslaget dig som bilist?

Kör bil
Bild: Creative Commons / SplitShire
  • Du skulle betala i snitt 500–600 euro kundavgift per år för att få använda vägar, enligt förslaget.
  • Du skulle betala enligt tid, exempelvis för en vecka, en månad eller ett år av väganvändning.
  • Avgiftens storlek påverkas av hur stora koldioxidutsläpp din bil har, ju större utsläpp desto högre avgift.
  • Samtidigt skulle du betala mindre skatt för din bil.
  • Grundskatten (del av fordonsskatten) sjunker i medeltal med drygt 180 euro.
  • När det blir dags att köpa ny bil skulle du helt slippa betala bilskatt. Den har i snitt varit 7000 euro.
  • Du som bor på landsbygden skulle sannolikt få betala högre vägavgift än stadsborna eftersom de mest kör i gatunätet.
  • I sin helhet ska bilisterna varken betala mer eller mindre. Du som kör mycket skulle ändå få ökade kostnader medan du som kör lite kommer billigare undan.

Urpsrunglig artikel: Yle Uutiset/Antti Koistinen

Artikeln uppdaterad 18.1.2017 kl 14:34 med en faktaruta om hur den enskilda bilisten påverkas.