Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoön tar ny sats i omdebatterat vindkraftsbeslut

Från 2017
Uppdaterad 18.01.2017 16:30.
Några vindkraftsmöllor i rader vid tunnelbygget under Fehmarns belt
Bild: Bengt Östling/YLE

Enligt den tolkning som tjänstemännen vid Kimitoöns kommun kommit fram till behöver hela planeringsprocessen gällande vindparken i Nordanå-Lövböle inte tas om utan det räcker med ett nytt beslut, utan jäviga, i fullmäktigesalen.

– Det som Åbo förvaltningsdomstol beslöt var att kommunfullmäktiges beslut upphävs med anledning av en jävig tjänsteman på mötet. Det betyder då att det är helt på sin plats att vi fattar ett nytt lagenligt beslut i ärendet, förklarar Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta, som konsulterat flera olika experter för att reda ut hur Kimitoön ska göra med delgeneralplanen för vindparken i Nordanå-Lövböle.

Enligt den tolkning som tjänstemännen vid Kimitoöns kommun kommit fram till, behöver man alltså inte ta om hela planeringsprocessen från början. Pahta tillägger ändå att det ligger både i vindkraftsoperatörens och kommunens intresse att alla handlingar som hör till planen är uppdaterade och följer reglerna.

– Nu måste vi försäkra oss om att både beredningen och förfarandet är lagenligt så att det inte sker fler misstag i frågan.

Exakt samma plan kommer alltså inte att landa i kommunfullmäktige men samtidigt verkar man inte räkna med några större förändringar eftersom målet är att kommunfullmäktige redan i april ska fatta ett beslut om huruvida delgeneralplanen godkänns eller inte.

Kimitoöns kommunstyrelse behandlar förslaget att remittera planen för ny beredning till tekniska nämnden, på sitt möte nästa vecka.

Diskussion om artikeln