Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol: Hangö byggde upp en olaglig organisation på hälsocentralen

Från 2017
Uppdaterad 19.01.2017 12:53.
Hangö hälsocentral, en vit tegelbyggnad i 1-2 våningar. Soligt väder, grönt gräs. En blå skylt där det står Terveyskeskus Hälsovårdscentral.
Bildtext Hangö hälsocentral där Outi McDonald jobbade som ledande läkare.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Politikerna förstod kanske inte vad de beslutade om när grundtrygghetsnämnden i slutet av 2014 ändrade maktförhållandena vid hälsocentralen. Det här skedde vid samma tid som ledande läkaren Outi McDonald sades upp.

Grundtrygghetsdirektörens beredning till nämnden var bristfällig och betydelsen av förändringen nedtonades. Det anser förvaltningsdomstolen om beslutet som innebar att ledande läkaren inte längre var ledande skötarens förman.

Tre besvär

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade nyss både beslutet att överföra McDonald från ledande läkartjänsten till vanlig hälsocentralläkare och beslutet att sedan säga upp McDonald.

Outi Mcdonald.
Bildtext Outi McDonald var ledande läkare vid Hangö hälsocentral.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Domstolen beslutade i samma veva också i ett tredje ärende som anknyter till samma härva.

I det ärendet var det två personer, Outi McDonald själv och partikamraten, KD-politikern Olli Mustonen, som hade överklagat grundtrygghetsnämndens beslut att ändra organisationen vid Hangö hvc. Förändringen innebar att ledande läkaren inte längre var chef för ledande skötaren. Ledande skötaren lydde i stället direkt under grundtrygghetsdirektören.

Hård kritik mot grundtrygghetsdirektören

Domstolen hittar flera brister både i processen och i innehållet:

1. Beredningen, i praktiken grundtrygghetsdirektören, beskrev förändringen endast som en uppdatering av organisationen men det gav fel bild av hur stora förändringar det var frågan om.

Ledande läkaren vid en hälsovårdsenhet måste ha en sådan ställning i organisationen att hen på riktigt kan ta ansvar för de uppgifter hen enligt lagen har.

Helsingfors förvaltningsdomstol i sitt beslut

2. Domstolen säger också att grundtrygghetsdirektören har förklarat för politikerna i grundtrygghetsnämnden att en motsvarande organisation är i bruk i Lovisa. Det finns ändå inga dokument från Hangö som skulle redogöra för Lovisamodellen. Det finns heller ingen jämförelse mellan den påstådda Lovisamodellen och den som föreslogs för Hangö.

När domstolen bad om ett dokument som nämndes i stadsstyrelsens handlingar, skickade Hangö en rad e-postmeddelanden som härstammade från tiden efter beslutet.

3. Grundtrygghetsdirektören har inte tagit hänsyn till om den nya organisationen är i samklang med Hälso- och sjukvårdslagen.

4. Grundtrygghetsdirektören har inte fört fram att nya modellen strider mot den verksamhetsstadga som gällde för grundtryggheten när beslutet fattades. Att stadgan sedan ändrades sju månader senare rättfärdigar inte beslutet i december 2014.

Elisabeth Kajander är grundtrygghetschef i Hangö.
Bildtext Elisabeth Kajander är grundtrygghetsdirektör i Hangö.
Bild: Yle/Marica Hildén

5. Grundtrygghetsdirektörens beredning till nämnden var bristfällig. Domstolen konstaterar att det är tjänstemannens sak att bestämma vilka utredningar hen tar fram som grund för politikernas beslut. Men i det aktuella fallet anser domstolen helt enkelt att beredningen inte var tillräcklig i förhållande till hur stor organisationsförändring det handlade om.

6. Slutligen konstaterar domstolen att ledande läkaren vid en hälsovårdsenhet måste ha en sådan ställning i organisationen att hen på riktigt kan ta ansvar för de uppgifter hen enligt lagen har. Det förutsätter att hen har beslutanderätt och ansvar för verksamheten, ekonomin och personalen. Ansvaret ska med andra ord vara sådant att hen kan leda enheten som en helhet.

Det här var enligt rätten inte fallet sedan grundtrygghetsnämnden beslutade om den nya organisationen utan att se till att ledande läkaren på annat sett hade möjlighet att leda hela hälso- och sjukvården.

Kommunalbesvär behandlar inte alla delar av ärendet

Förvaltningsdomstolen poängterar att besväret var ett så kallat kommunalbesvär. Det betyder att domstolens beslut inte tar ställning till eventuella missar i samarbetsförfarandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådana tvister kan avgöras i en allmän domstol, konstaterar förvaltningsdomstolen.

I kommunalbesvär tar domstolen endast ställning till om beslutet har kommit till i rätt ordning, om myndigheten har överskridit sina befogenheter eller om beslutet i övrigt strider mot lagen.

Domstolen poängterar också det finns två andra beslut gäller flyttandet av McDonald till annan tjänst mot hennes vilja och uppsägningen av Outi McDonald.

Attendo tog över

Stora förändringar har skett sedan årsskiftet 2014. Numera är det vårdbolaget Attendo som har hand om läkartjänsterna vid Hangö hvc.

Stadsstyrelsen har beslutat att inte föra uppsägningsärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Stadsdirektören i Hangö Denis Strandell sade på tisdagen (17.1) att han inte vet vad som händer härnäst.

Denis Strandell
Bildtext Denis Strandell är stadsdirektör i Hangö. Han har tillträtt sedan besluten om Outi McDonald fattades.
Bild: Yle/Maria Wasström

Strandell skulle ha velat föra uppsägningsärendet till HFD men hans förslag förlorade i stadsstyrelsen. Han lämnade in avvikande åsikt.

Strandell bestrider att staden skulle ha en olaglig organisation.

- Det är klart att staden inte kör med några olagliga organisationer. Det är många gånger checkat och fullkomligt lagligt det vi gör. Den ledande läkaren som sköter om den medicinska verksamheten på hälsocentralen är Attendos läkare.

Elisabeth Kajander anser att förvaltningsdomstolen har fel men tycker inte att staden ska överklaga domen.
- Frågan är sedan länge åtgärdad och den har redan förändrats på många punkter under årens lopp. Så beslutet i sig har ingen betydelse mera, men skapar förstås virr varr här på media i hela den andra härvan.

McDonald dömdes för en tid sedan också för förskingring då Hangö stad ansåg att hon utan lov hade tagit föråldrade förnödenheter vid hälsocentralen för att ge dem till välgörande ändamål. Hon fick inget straff. McDonald har överklagat domen och det betyder att den inte har vunnit laga kraft, det vill säga att den inte gäller förrän högre rättsinstanser har sagt sitt.

19.1 klockan 12:53 Texten kompletterad med Elisabeth Kajanders citat om att frågan är åtgärdad.

Diskussion om artikeln