Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skuggutredning: Det blir inte billigare att stänga skolor i Borgå

Från 2017
Elever på väg till Näse skola
Bildtext Borgå bör utreda varför kostnaderna inom bildningen har ökat.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Genom att dra in skolor uppstår inga inbesparingar i Borgå. Det visar en jämförelse av kostnaderna per elev i den skuggrapport kring bildningsutredningen som föräldraföreningar och politiskt aktiva i Borgå står bakom.

Föräldrarna var missnöjda med den bildningsutredning som staden gjorde, och valde därför att ta fram siffror i en egen utredning.

Den presenteras klockan 17.30 på torsdag kväll i Linnajoen koulu i Borgå.

Sex åtgärdsförslag presenteras i utredningen

Utredningen kommer med sex åtgärdsförslag, för att staden också i framtiden ska kunna erbjuda bildningstjänster på glesbygden samtidigt som man stärker ekonomin.

Orsakerna till skillnaderna i kostnaderna per elev i de olika skolorna bör utredas.

Dessutom anser man i skuggutredningen att staden måste ta reda på orsakerna till varför kostnaderna inom bildningssektorn har ökat. Trots att elevantalet har minskat och 25 procent av skolorna har lagts ner har kostnaderna stigit.

Föräldrarna önskar också en utredning över skolornas underhåll och vill ha en långsiktig plan över fastigheternas reparationsbehov.

Vidare vill man att elevupptagningsområdena ses över, att barnens åsikt beaktas och att staden bekantar sig med andra skolnätsbeslut i Finland.

Diskussion om artikeln