Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Berner presenterar sina visioner för trafiken - vi följde presskonferensen direkt

Från 2017
Uppdaterad 19.01.2017 11:57.
Anne Berner
Bild: Yle

Kommunikationsministeriet presenterar i dag klockan 10:30 sitt förslag till hur trafiknätet och beskattningen av trafiken ska förnyas. Yle fick redan i går ta del av förslaget och enligt det sjunker beskattningen av trafiken med 1,6 miljarder euro.

Utredningen som kommunikationsminister Anne Berner (C) och hennes ministerium offentliggör i dag har väckt mycket diskussion redan på förhand. Yle har tagit del av utredningen tidigare och berättade i går om det centrala innehållet.

Kommunikationsministeriet föreslår omvälvande förändringar för Finlands trafik. Ministeriet vill bolagisera Finlands vägar och grunda ett trafiknätsbolag som uppbär avgifter för användning av dem. Istället ska bilskatten vid köp av ny bil försvinna och bränsleskatten sjunka, enligt förslaget.

Finansministeriet twittrade något överraskande i morse att man inte bereder några ändringar i vare sig bilskatten, fordonsskatten eller bränsleskatten.

Vår direktrapport från Kommunikationsministeriets presskonferens kl 10:30 här:

kl. 11:51: Presskonferensen avslutas. Tack för att du har följt med vår direktrapport. Vi publicerar strax en sammanfattning.

kl. 11:50: Berner talar om framtiden. Behovet av infrastruktur kommer att se helt annorlunda ut än vad det gör i dag, säger Berner.

kl. 11:38: Berner säger att regeringen vill stöda bilhandeln så att den klarar av övergången innan bilskatten slopas.

kl. 11:36: Helsingin Sanomat: Vem bestämmer avgifterna?

Riksdagen bestämmer nivån som operatörerna måste följa. Operatörerna kan producera tjänster utöver grundpriset och kunderna kan bestämma om de vill köpa tjänsterna. Berner säger att det kommer att fuingera ungeär som när du väljer abonnemang för din mobil.

kl. 11:33: Moottorilehti undrar om man inte kunde betala för investeringar med hjälp av en lite högre bränsleskatt.

Berner säger att man har provat på detta och att det inte har fungerat. Hon säger att det saknas kapacitet att höja skatterna. Enligt Berner måste Finland också hitta andra lösningar än höjda skatter, det fungerar inte i all evighet.
En avgift betalar man för något och den kan lätt öronmärkas för just den här tjänsten. Skatter och avgifter är två helt olika saker, säger Berner.

kl. 11:29: Yle: Det kommer nya aktörer, hur kan kostnaderna sjunka?
Berner: Det blir fler som betalar och konkurrensen tar hand om att priserna hålls skäliga.

kl. 11:26: Nu är det dags får frågor.

kl. 11:25: Berner: Om vägtrafikbolaget inte skulle bli av, måste vi hitta andra lösningar för hur vi kan investera i vägnätet och utveckla det.

kl. 11:24: Förslaget åker nu på remissrunda. Berner vill se en möjligast snabb och smärtfri övergångsperiod. Hon vill att projektet förs framåt snabbt eftersom landskapreformen också trädwer i kraft och för att bilhandeln inte ska lida av folk skjuter upp bilköp i väntan på skatteförändringarna.

kl. 11:20: Förändringarna skulle ske i två steg: Först flyttar vägtrafiken över till trafiknätsbolaget. Sedan lite senare flyttar också järnvängarna och vattenvägarna över i trafiknätsbolagets regi.

kl. 11:17:

Det nya trafiknätsbolaget skulle bli ett aktiebolag. Man har utrett möjligheten till ett andelslag, säger Berner, men det ser inte ut att vara möjligt.

Trafiknästbolaget skulle ägas av staten (65 procent) och landskapen (35 procent).

kl. 11:15: Var och en kan själv välja om hen vill ha lokaliseringstjänster i sin bil och om de kommer att användas, säger Berner. Det här krävs ändå om man skulle vilja betala för sin väganvändning enligt kilometer. I vissa fall kan vägavgift enligt körda kilometer bli förmånligare.

kl. 11:12: Berner: Den som har stora utsläpp betalar mest för att använda vägarna.

kl. 11:12: Berner visar med hjälp av exempelpersoner vad förslaget skulle innebära för dem. Som chaufför kan du senare välja att betala för tid på vägen eller för körda kilometer.
Två av exempelpersonerna skulle gynnas av att betala kilometeravgift istället för att betala enligt tid.
En exempelperson skulle förlora på att betala kilometeravgift.

kl. 11:09: Berner gör reklam för trafikverkets räknare som vi redan postede i flödet här. Med hjälp av räknaren kan du kalkylera vad de föreslagna skatteförändringarna skulle betyda för dig.

kl. 11:07: Berner säger att förslaget kräver att bilhandeln tryggas också under övergångsperioden, innan bilskatten för köp av nya bilar slopas.

kl. 11:05: Berner: Avgiften för att använda vägarna kommer till en början att utgå från tid och fordonets utsläpp. Senare är det möjligt att avgiften utgår från antalet körda kilometer. Då krävs att det finns möjligheter att lokalisera fordonen.

kl. 11:01: Berner listar upp nyttan av förändringarna:
- Vägnätets goda skick kan tryggas
- Upprätthållandet av vägnätet blir kostnadseffektivare
- Medborgaren är utgångspunkten. Hen betalar för sin service och kan därför kräva valuta för pengarna.

kl. 10:58: Trafikens beskattning ska minska med 1,2 miljarder fram till år 2030, säger Berner.

kl. 10:56: Berner säger att EU kräver att alla bilar har apparatur som gör att man kan lokalisera dem år 2018. Tanken är att det ska bli lättare att få hjälp i olycksfall.

kl. 10:54: Här kan du räkna ut vad den föreslagna modellen skulle betyda för dig och ditt bilkörande. http://www.trafi.fi/sv/live-raknaren

kl. 10:52: Ministeriet har publicerat alla bakgrundsdokument angående de planerade förnyelserna på sin webb (på finska). Bekanta dig med dem här.

kl. 10:50: Berner säger att Kommunikationsministeriet har sökt exempel på hur vägnäten är administrerade i Europa. Speciellt Tysklands system har varit inspirerande.

kl. 10:49: Kraven på projektet är:
- projektet ska vara kostnadsneutralt
- projektet ska inte bli en dyrare lösning för medborgarna. Medborgarna ska få skattelättnader som kompensation för vägavgifter
- projektet ska trygga utsläppsmålen för trafiken
- skyddet för medborgarnas privaliv ska tryggas

kl. 10:47: Berner säger att projektet också skulle skapa arbetsplatser och stöda företagande. Dessutom är det nära kopplat till regeringens klimatmål och till bland annat robotisering.

kl. 10:45: Enligt Berner är målet att fixa bort reperationsskulden för Finlands vägar på tio år.

kl. 10:43: Anne Berner säger att respons från medborgarna visar att vägarnas skick har försämrats. De behöver förnyelser och för förnyelser behövs pengar. Berner vill i och med sitt förslag se till att förnyelserna inte skapar skulder för Finland.

kl. 10:40: Berner: Vi bär upp mer skatt för trafken än vi klarar av att finansiera vägnätet.

kl. 10:38: De planerade förändringarna gäller de vägar som staten äger. De utgör 17 procent av Finlands vägar.

kl. 10:37: Utredningen har speciellt haft fokus på hur vägnätet kunde få mer investeringar.

kl. 10:36: Projektets största mål har varit att lösa finansieringsproblemen kring det nuvarande trafiknätet. Satens pengar räcker inte till att upprätthålla och utveckla Finlands vägnät.

kl. 10:35: Anne Berner: Trafiken kommer att förändras helt under de kommande åren. Förändringarna kommer att vara större än uppfinnandet av bilen var. Vi kommer att behöva förändringar.

kl. 10:32: Presskonferensen börjar i dessa stunder. På Kommunikationsminsiteriets skärm finns en presentation med rubriken: Bättre leder och smidigare trafik. Trafiknätets affärsekonomiska förnyelse.

kl. 10:20: Snart är det dags. Vi följer med kommunikationsministeriets presskonferens och rapporterar direkt från och med klockan 10:30. Du kan också titta på presskonferensen genom klippet i den här artikeln. Presskonferensen kan också ses på Arenan.

Diskussion om artikeln