Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Digiträning: Hitta bilder du får använda fritt

Från 2017
Uppdaterad 08.05.2017 13:30.
Bild på en kamera med texten; Bilder att använda fritt.

Behöver du bilder till en publikation, men har inga egna som är lämpliga? Det finns massor med bilder på nätet som du kan använda, men med vissa restriktioner. När du känner till dessa principer kan du använda bilder som upphovsmannen (eller -kvinnan) har definierat som fria att använda.

Creative Commons är en internationell icke-kommersiell organisation, vars syfte är att befrämja kreativitet och informationsdelning.

Med en Creative Commons-licens (CC-licens) kan du dela och använda bilder, ljud, text, musik eller videomaterial. I den här artikeln går vi igenom fri användning av bilder, men samma principer gäller för innehåll i de andra formerna också.

Hitta bilder i bildbanker eller genom att googla

CC-licenserade bilder kan du söka med Googles bildsök eller från olika bildbanker.

Pixbay är en stor bildbank som endast innehåller CC0-licenserade bilder vilket betyder att användningen av deras bilder är trygg sett ur ett upphovsrättsligt perspektiv.
Pexels är en annan bildbank som också innehåller CC0-licenserade bilder.
Flickr innehåller många olika bilder delade med CC-licens.

I alla de ovannämnda bildbankerna kan du söka bilder utan att logga in.

Google är ett effektivt redskap för att söka CC-bilder. Välj "avancerad sökning i Google". I fönstret som öppnar sig väljer du i sökfältet med vilka licensvillkor du söker bilder. Efter det kan du skriva in sökordet i fältet och söka bilder.

När du väljer en bild är det bra att komma i håg källkritiken och försäkra dig om att sidan som delat bilden är tillförlitlig.

Skärmdumpar från Google.

Upphovsmannen bestämmer hur bilden får användas

Kopiosto är ett förbund för uppträdande konstnärer, fotografer och förlag som befrämjar och bevakar upphovsrätterna för skapande arbete. Licenschef Kirsi Salmela från Kopiosto påminner om att upphovsmannen alltid har upphovsrätt till sin bild trots att hen skulle ha delat den via en CC-licens.

Bilderna är inte upphovsrättsligt fria, även om man ofta säger så i talspråk. En CC-licens betyder att upphovsmannen har gett rätt att använda hans/hennes bilder.

Man som står bakom en kamera
Bildtext Kontrollera alltid bildens licens, och nämn upphovsmannen.
Bild: Bombaert Patrick / Alam

En minneslista för användning av CC-bilder

Kirsi Salmela från Kopiosto listar tre viktiga punkter för användning av CC-bilder.
1. Nämn alltid vem som har upphovsrätten/vem som tagit bilden
2. Kolla användarrättigheterna för bilden från en ursprungssida där bilden är delad. Om sidan ser skum ut, låt bli att använda bilden!
3. Kontrollera med hurudan CC-licens du får använda bilden och nämn licensen i samband med upphovsmannen. Om licensmärkningen är oklar eller komplicerad, använd inte bilden.

Allra säkrast är det att använda bilder med CC0-licens. Med de här bilderna vill upphovsmannen inte förbehålla sig några rättigheter för bilden. Också gällande användning av sådana bilder är det god etikett att nämna upphovsmannen även om licensen inte skulle kräva det.

Det finns många olika slag av CC-licenser

En bild kan ha en eller flera licenser. Licensen är utmärkt med en symbol eller en bokstavsförkortning. Licensmärkningen borde vara tydligt synlig i samband med bilden som en symbol eller en utskriven bokstavsförkortning.

Innan du börjar använda CC-licenserade bilder så ska du försäkra dig om att du förstår vad de olika licenserna och deras eventuella kombinationer betyder. När du känner dig säker är du redo att att surfa omkring i de olika bildbankerna.

Namnet BY (By Attribution). BY-klassificerade bilder får du använda fritt och redigera eller bearbeta på det villkor att du nämner bildens ursprungliga upphovsman.

Icke kommersiell, NC (Non Commercial). Den här licensen ger dig också fria händer att använda bilden, kopiera den och dela den och också redigera den men endast i icke-kommersiella sammanhang. Utmaningen här är var gränsen mellan kommersiell och icke-kommersiell går. Kirsi Salmela rekommenderar att inte använda bilden i oklara fall och söka en annan bild med bredare användarrättigheter.

Inga förändringar, ND (No Derivates). Bilder märkta med ND får du använda fritt men inte redigera eller ändra. Du kan alltså använda bilden så som den är.
Det är till exempel inte tillåtet att beskära bilden på ett annat sätt. Beskärning räknas som redigering.

Dela lika, SA (Share Alike). SA-licenserade bilder kan du endast använda med samma användningsvillkor de har haft när de blivit publicerade.

Om upphovsmannen delar en bild med både BY- och SA-rättigheter så kan du inte publicera din redigerade bild med exempelvis ND-rättigheter. Du kan alltså inte skärpa användarrättigheterna för bilden.

Bilder på olika CC-licenser.
Bild: Progressor / Creative Commons CC0 / Pixabay

Bild: Progressor/ Creative Commons CC0/ Pixbay

Du kan träna dig genom att fundera på med vilka rättigheter bilderna som har används i den här artikeln har delats.

Skyddstiden på gamla bilder varierar

Att fixa upp gamla bilder kan vara roligt, men du måste vara försiktig. Bilder indelas i vanliga och "teos"-liknande bilder. Vanliga bilder har en skyddstid på femtio år. Det betyder att bilder äldre än så kan du bra använda. Kirsi Salmela uppmanar dock att vara extra noggrann eftersom teos-bilder har helt andra rättigheter. För dem är det fotografens livstid plus sjuttio år som gäller.

Att veta vilka gamla bilder som är vanliga eller teos-bilder är svårt. Om du är ens lite fundersam över om du får använda en bild eller inte så lönar det sig att lämna den oanvänd eller så skaffar du dig tillstånd att använda bilden av den som har upphovsrätten till bilden.

Hundvalp.
Bild: Kenhsu / Creative Commons CC0 / Pixabay
En katt.
Bild: Mashhour / Creative Commons BY, SA / Wikimedia Commons

Med våra Digiträningar kan du öva dig på nyttiga digitala färdigheter på egen hand – du får tips på bättre sökfunktioner på nätet eller enkla tangentbordskommandon och mycket annat.
Här hitter du våra Digiträningar!

Ursprungsartikeln skriven på finska av Sari Veikkolainen på Yle Oppiminen.