Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Låg tröskel för att söka hjälp vid Österbottens kriscenter

Från 2017
Anne Salovaara-Kero leder Österbottens kriscenter
Bildtext Anne Salovaara-Kero leder Österbottens kriscenter
Bild: Yle/Malin Hulkki

Om du känner att du hamnat i en utmanande livssituation som du inte klarar av på egen hand kan Österbottens kriscenter vara ett ställe du kan vända dig till. Anne Salovaara- Kero som är chef för centret vill att det ska vara låg tröskel att ta kontakt om man känner att man behöver hjälp.

- Det behövs ingen diagnos, det behövs ingen remiss. Tröskeln ska vara låg. Det kan röra sig om allt från ensamhet eller mobbning till att man kanske har blivit uppsagd från jobbet. Det kan vara familjerelaterade relationsproblem och sedan förstås möten med döden och sjukdomar.

Salovaara-Kero betonar att det inte är Kriscentret som definierar vad en kris är utan det är upp till var och en att bedöma när man behöver någon att prata med.

Kriscentret erbjuder inte terapi men man kan boka in professionella samtal hos krisarbetare upp till fem-sex gånger.

- För många räcker det att man får komma och prata och få hjälp och efter det kan man stå på egna ben. Den som behöver mera hjälp hjälper vi vidare.

Ger snabbt hjälp

Kriscentret utbildar också volontärer som kan fortsätta vara ett extra stöd för den som behöver hjälp en lite längre tid.

I hela landet finns det 22 kriscenter och det i Vasa är helt tvåspråkigt. Österbottens kriscenter har funnits sedan år 2015 och finansieras i huvudsak av Penningautomatföreningen.

Kriscentren kompletterar den krishjälp man i övrigt kan få i samhället.

- Man kan komma hit också anonymt och utan remiss. Vi kan också ge tider väldigt snabbt. På många ställen börjar det vara långa köer också. Det är en styrka att vi kan ge hjälp snabbt.

Förutom att ge snabb krishjälp vill Österbottens kriscenter också i ett större sammanhang befrämja mental hälsa och öka kunskapen om den. På kommande har man bland annat ett stort antimobbningsprojekt och inom en snar framtid kommer centret att satsa mera på unga.

- Vi kommer att rekrytera två unga under 30-åringar som ska jobba just med ungdomar.

Den som vill veta mera om Österbottens kriscenter hittar mer info på kriscentrets webbplats.