Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Frågorna strömmar in om bilskatten - här besvarar vi de viktigaste!

Från 2017
Uppdaterad 19.01.2017 17:07.
Trafik på Backasgatan i Helsingfors.
Bild: Yle/Petter West

Frågorna strömmade in kring bilbeskattningen – vi besvarar några centrala frågor som förekommit bland kommentarerna!

Vad har jag, som kör bil 10 000 km årligen för någon glädje av att de som kör mycket och köper ofta nya bilar, kommer billigare undan?

I framtiden kommer kostnaderna för körandet att påverkas av fler faktorer än idag: Bilens storlek, ålder och koldioxidutsläpp samt antalet kilometer man kör per år påverkar helheten.

Summan man betalar beror också på om man främst kör på statliga eller kommunala vägar. Dessutom kan man som kund välja mellan en tidsbaserad och en kilometerbaserad avgift.

På trafiksäkerhetsverkets Trafis webbplats kan man räkna ut vad förändringarna skulle innebära för egen del.

Kolla här! (Tjänsten har tidvis varit överbelastad i dag, så det kan gå lite trögt)

Förstår jag det där rätt, skulle man alltså köpa sig rätten att med sin bil använda vägarna i t.ex. en veckas tid för XX euro? Så får man själv bestämma om man kör en gång in till centrum och hem, eller en veckas semester Finland runt?

Ja, det kommer att finnas ett tidsbaserat alternativ. I många fall kommer det här att bli dyrare än en kilometerbaserad avgift, men om man kör mycket kan det löna sig att välja det alternativet.

Ett kryphål "kan" existera, om avgiften kunde betalas enligt dagar och platser där bilen används: Om man bor i en stad, och kör bara längs stadens gator, så borde man inte vara tvungen att betala för användning av statens vägar, eller hur?

Det stämmer att systemet i större utsträckning kommer att beakta var man använder sin bil. Principen är att det blir dyrare att köra på statliga vägar och billigare att använda det kommunala vägnätet.

Enligt utredningen ska kommuner emellertid ha möjlighet att ta utnyttja trafikbolagets tjänster. I praktiken kan det här t.ex. betyda att kommuner inför egna trängselavgifter.

Hur skall man övervaka tidsanvändningen då? Det går ju inte att följa upp utan lokalisering.

Det stämmer. Utgångspunkten är att det kilometerbaserade alternativet blir billigare för trafikanten. Samtidigt förutsätter den kilometerbaserade modellen någon sorts positionsbestämning.

Vill man undvika det här kommer man också i fortsättningen att kunna välja att betala en fast vägavgift som inte ser till hur mycket man kör. Avigsidan med det här alternativet är att det i många fall blir dyrare för kunden.

Kan dom inte bara sätta ett chip i min bil, det skulle göra saken mycket lättare?

Ja, den kilometerbaserade avgiften kommer att basera sig på en positionsbestämning av något slag.

Varför bygga upp ett nytt system där nyttan (intäkterna) skulle försvinna i byråkratin att driva in avgifterna. Ett stort antal nya tjänster förstås men behöver vi det här?

Det här är en mycket central fråga. I rapporten hänvisar man till att bolagiseringen kommer att öka på effektiviteten. I förlängningen skulle det här spara på statens utgifter. Å andra sidan finns det internationella exempel på bolagiseringar som lett till sämre och dyrare tjänster för medborgarna.

Tillgången till ett enormt utbud av billiga och begagnade bilar är resultatet av detta förslag. Den stora vinnaren är den som orkar vänta på att nybilspriserna sjunker radikalt och de näst största vinnarna är förstagångsköparna av begagnat som får ett stort och mycket billigt utbud att välja mellan!

Det stämmer att priset på nya bilar kommer att sjunka rejält om trafikbalken förverkligas i sin nuvarande form. Man kan också räkna med att värdet på den begagnade bilparken sjunker i motsvarande grad, då de nya bilarna blir billigare.

Enligt kommunikationsminister Berner finns det beredskap att kompensera bilbranschen för minskade intäkter under övergångsperioden.

Ja, hur tänker de kompensera de som redan beskattats vid bilköpet?

Frågan är om de som köpt bil nyligen och betalat bilskatt kommer att kompenseras för det. Anne Berner tog idag inte ställning till om kompensationer kommer att införas, men konstaterade att saken utreds.

Är det meningen att kommunerna då också skall kunna ta ut avgifter för detta användande? Eller tänker staten konfiskera dessa vägar?

Ja, kommunerna och landskapen ska kunna utnyttja det nya trafikbolagets tjänster.

Hur blir det med utländska fordon som kör på finländska vägar? Vägavgift för kortare perioder?

Ja, tanken är att utländska bilister också skulle betala vägavgifter. Frågan är om turister och den tunga trafiken kommer att välja alternativa rutter om avgifter införs.