Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Linnankosken lukio i Borgå får solceller och flexibla rum

Från 2017
linnankosken lukio
Bild: Yle/Robin Halttunen

Renoveringsbehovet i Linnankosken lukio i Borgå är större än man preliminärt uppskattade för snart ett år sedan.

Först var tanken att enbart reparera det mellersta och det nedre bjälklaget i gymnasiets äldsta del. I bjälklagen har man hittat mikrobtillväxt i sågspånsfyllningen samt kvarlämnade gjutformsbräder, vilket orsakat hälsoproblem för både lärare och elever.

Nu ska också skolhusets yttertak och underlagstak förnyas och det kommer att installeras solceller på taket. Likaså ska fasaden målas.

Det som också höjer kostnaderna, är den omfördelning av rummen som man i samband med renoveringsarbetena tänker genomföra.

Gymnasiet Linnankosken lukio
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Ny rumsindelning

Den nya rumsindelningen kommer att leda till att man i framtiden kan använda rummen mera flexibelt och mångsidigt.

I klassrummen har man inte tidigare gjort nämnvärda förändringar sedan byggnaden blev färdig och de fyller inte längre kraven på en modern inlärningsmiljö.

Reparationerna kommer att leda till - förutom frisk inneluft - en effektiv användning av lokalerna, energibesparing, samt bättre värmeisolering och ventilation.

Elevantalet i gymnasiet är idag cirka 600. Efter slutförd renovering, kommer kapaciteten att vara 660 elever.

linnankosken lukio
Bild: Yle/Robin Halttunen

Start efter studentskrivningarna

Renoveringsarbetena kommer att konkurrensutsätts i februari. Om projektet kan inledas efter konkurrensutsättningen, kan skolan vara färdigt renoverad redan sommaren 2018.

Projektets totala kostnader beräknas till närmare 11 miljoner euro.

I budgeten för 2017 har staden reserverat ett investeringsanslag på totalt sex miljoner euro för renoveringsarbetet i både Linnankosken lukio och Keskuskoulu. Samma summa har reserverats i budgetförslaget för 2018.

På grund av renoveringen kommer skolan i februari att flytta till tillfälliga lokaler, nämligen Lyceiparkens skolas före detta tillfälliga lokaler samt till lokaler i WSOY-huset.

Renoveringsarbetena inleds efter studentskrivningarna.

Diskussion om artikeln