Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Konstsamfundet vill skydda stort skogsområde på Kimitoön

Från 2017
Glasberget, Kimitoön , Konstsamfundets skogar
Bildtext Purunpää udde finns i Dragsfjärd.
Bild: Yle/Monica Forssell

Konstsamfundet vill skydda cirka 100 hektar skog på Purunpää udde på Kimitoön. Området är sedan tidigare skyddat från bebyggelse men nu undersöker man om det finns möjlighet att skydda området också från avverkning.

Glasberget
Bild: Yle/Monica Forssell

En ansökan lämnades in till Närings-, trafik-, och miljöcentralen för några månader sedan.

- Om det finns sådana naturvärden som möjliggör att det skyddas så tycker jag det är jätteroligt, säger Söderlångviks förvaltare Mikael Jensen.

Söderlångviks förvaltare Mikael Jensen i telefon.
Bildtext Mikael Jensen, förvaltare vid Konstsamfundets gård Söderlångvik på Kimitoön.
Bild: Yle/Monica Forssell

Konstsamfundets skogsbruk på Kimitoön har varit föremål för debatt många gånger. För ett par år sedan ordnades en demonstration för att stoppa avverkning i närheten av det område som Konstsamfundet nu föreslår att ska skyddas.

Demonstration mot Konstsamfundets skogsavverkningar på Kimitoön
Bildtext Demonstration mot Konstsamfundet 2015.
Bild: Yle/Monica Forssell

Svårare att skydda skog

Att hela Purunpääområdet innehåller sådana naturvärden som uppfyller alla de kriterier som ska uppfyllas för att det ska tas med i Metso-programmet, är ändå långt ifrån klart.

Anslagen för skogsskydd har skurits ner och trots att riksdagen beviljade två miljoner euro till i tilläggsbudgeten för 2017, finns det inte lika mycket pengar som tidigare för skogsskydd.

- Visst påverkar det möjligheterna att skydda skog, säger överinspektör Marja Vieno vid enheten för naturvård vid Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral.

Från tidigare har Konstsamfundet cirka 20 hektar skyddad skog på Kimitoön. Om Purunpää området skyddas handlar det om ett stort skogsområde.

Metso-ersättningar i Åboland

2016

  • Kimitoön 5,34 ha (ersättning 25 000 euro)
  • Pargas 1,8 ha (ersättning 33 000 euro)

2015

  • Kimitoön 34,0 ha (ersättning 213 000 euro)
  • Pargas -

2014

  • Kimitoön 96,95 ha (ersättning 386 000 euro)
  • Pargas 3,13 ha (ersättning 8230 euro)

2013

  • Kimitoön –
  • Pargas 30,64 ha (ersättning 255 000 euro)

Statens program för att skydda skog i Finland, Metso-programmet inleddes år 2008 och meningen är att det inom ramen för programmet ska finnas 96 000 hektar skyddad skog i Finland före år 2025.

Anslagen för programmet har ändå skurits ner och ännu i höstas såg det illa ut för innevarande år. Ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro gör ändå att årets pott för skogsskydd ser hyfsad ut.

- Det hjälper för det här året. För att nå målet, det vill säga att det i Finland finns 96 000 hektar skyddad skog i Finland före år 2025 borde det i hela landet grundas nya skyddsområden i en takt på 4000 hektar per år. Det kostar ungefär 18 miljoner euro årligen. Före tilläggsmiljonerna hade man ungefär 15 miljoner euro för detta år. Nu med två miljoner euro extra ligger summan nära behovet, förklarar överinspektör Päivi Gummerus-Rautiainen vid miljöministeriet

Från och med nästa år ser det i alla fall sämre ut.

- Budgeten ser ut att landa på ungefär 12 miljoner år 2018 och ungefär 10 miljoner 2019.

De ekonomiska uppskattningarna kommer att justeras under året.

Populärt program

Enligt Metso-programmet får skogsägare som skyddar värdefull skog en ekonomisk ersättning. Hur stor ersättningen är beror på hur mycket träd det finns i området. Skogarna kan skyddas på lite olika sätt och för olika långa perioder, men den bärande tanken för en skog som skyddats är att träden i området inte avverkas.

Programmet har varit och är fortfarande populärt.

Vad betyder det för markägarnas chanser att skydda sina skogar inom ramen för Metso, att anslagen skurits ned?

– Vi hoppas att markägarna fortsätter bjuda ut sina marker men kvalitetskraven stiger och vi kommer mer än tidigare att koncentrera oss på södra Finland där det största behovet för att skydda biologisk mångfald samt öka skyddsarealen finns, säger Gummerus-Rautiainen.

– Men eftersom det finns mindre pengar än tidigare kan vi inte skydda allt på samma sätt som tidigare.

Störst behov av skydd i södra Finland

För skogsägare i Egentliga Finland är det bra att fokus nu är på södra Finland. Det är eftersom det bidrar till att det också i Egentliga Finland fortfarande finns goda chanser att vid behov få sin skog skyddad.

- Men det beror på hur värdefull skogen är. Den biologiska mångfalden är viktigast, förklarar överinspektör Marja Vieno vid enheten för naturvård vid Egentliga Finlands Närings-, trafik- och miljöcentral.

- Kanske finns det lundar i skogen, eller områden med mycket död ved, kanske är skogen mycket gammal med ädla lövträd, grova aspar och så vidare, räknar Vieno upp som exempel på befintliga kriterier.

orörd gammal skog
Bild: Yle/Lone Widestam

Hur nära området man vill skydda, ligger andra skyddade skogar har också en viss betydelse.

Egentliga Finlands NTM-central har som mål att skydda mellan 200 och 300 hektar skog i Egentliga Finland och Satakunta i år. Om Konstsamfundets föreslagna område i Purunpää skyddas har man redan nått nästan hälften av målet.

Förutom naturvärden försöker man också se till att fördelningen av områden är någorlunda jämn och att alla skogsägare har en rättvis chans att ansöka om skogsskydd.

Målsättingen fram till år 2025 är att skydda 10 000 hektar skog i Egentliga Finland och Satakunta. Sedan Metso-programmet inleddes år 2008 har man i Egentliga Finland och Satakunta lyckats skydda 6000 hektar skog.

I vilken av Egentliga Finlands kommuner det proportionellt sätt finns mest skyddad skog, kan Vieno inte säga men hennes uppfattning är att skogsägare i skärgårdskommunerna Pargas och Kimitoön har varit aktiva.

- Frivilligheten och ersättningarna lockar, sammanfattar Vieno skogsägarnas intresse överlag.

Diskussion om artikeln