Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den obligatoriska skolsvenskan slopas i endel skolor – regeringen genomför sitt språkförsök

Från 2017
Uppdaterad 21.01.2017 11:29.
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml): Försök med att slopa obligatorisk skolsvenska.
Bild: Tommi Parkkinen/Yle

Den obligatoriska undervisningen i svenska läggs på is i några försöksområden, slog undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml.) fast i går vid sitt besök i Villmanstrand. Beslut ska fattas senare i vår och försöket ska vara igång i höst.

Regeringen håller alltså fast vid sina planer att genomföra ett regionalt språkförsök där den obligatoriska skolsvenskan tas bort och ersätts med något annat språk.

Tjänstemännen på undervisnings- och kulturministeriet förbereder som bäst hur försöket med en utvidgning av språkurvalet och avskaffandet av skolsvenskan ska kunna genomföras.

Enligt undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen gäller den stora öppna frågan hur slopandet av den obligatoriska skolsvenskan påverkar elevens möjligheter i framtiden, eftersom det exempelvis i flera statliga tjänster krävs svenskkunskaper.

Grahn-Laasonen är av den uppfattningen att språkförsöket kommer att kräva en ändring i lagen om grundundervisningen.

Ryska i stället för svenska

Språkexperimentet ska genomföras regionalt i frivilliga skolor på olika håll i Finland. Det är ännu öppet var i Finland språkförsöken genomförs.

Frågan blev aktuell vid minister Grahn-Laasonens besök i Villmanstrand. Intresset för ett språkförsök har länge funnits i kommunerna vid östgränsen och exempelvis Villmanstrand har upprepade gånger begärt tillstånd för att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan och erbjuda eleverna ryska i stället.

Trots många öppna frågor tror minister Sanni Grahn-Laasonen att man kommer att kunna fatta beslut om språkförsöket under våren och att försöket kan börja nästa höst.

Sannfinländarna vill bli av med svenskan helt

Regeringens målsättning är att öka språkstudierna och göra språkvalen mångsidigare. Förutom språkvalet ska man testa att införa främmande språk i undervisningen redan från årskurs 1.

Det är framför allt Sannfinländarna som har som mål att avskaffa den obligatoriska skolsvenskan. För Sannfinländarna är språkförsöket det första steget i att helt avskaffa den obligatoriska skolsvenskan.

Diskussion om artikeln