Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gårdarna i Kimito sannolikt fågelinfluensafria

Från 2017
Uppdaterad 21.01.2017 22:37.
Hönor och tuppar i Svartbäck i Borgå
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Sune Bergström

Av de tolv gårdar med fjäderfä i Kimito som ligger inom skyddszonen för fågelinfluensan, har man fått kontakt med alla utom en, berättar länsveterinär Jari Soini.

Ingen av gårdsägarna säger sig ha upptäckt någonting som skulle tyda på fågelinfluensa.
Huruvida den sista gården ens har höns eller andra fåglar är än så länge oklart, och länsveterinären fortsätter att försöka få kontakt med gården.

- Tur i oturen finns det ingen kommersiell ägg- eller fågelköttsproduktion i området, säger länsveterinär Jani Soini.

En av gårdarna ligger inom den inre skyddszonen, det vill säga mindre än tre kilometer från den plats där man hittade den smittade havsörnen. Där kommer den kommunala veterinären att göra ett besök på måndag för att försäkra sig om att fåglarna inte uppvisar kliniska symptom och att de restriktioner som är i kraft följs.

Bland annat måste fåglarna hållas inomhus. De får heller inte flyttas bort från platsen. Skulle någon av fåglarna uppvisa symptom av fågelinfluensa tar man prover från dem.

De övriga gårdarna ligger mellan 3 och 10 kilometer från fyndplatsen.

I Raumo finns en gård med ägg- och köttproduktion inom skyddszonen, men också den är icke-kommersiell. Också den har kontaktats av länsveterinären och inga symptom av fågelinfluensa har upptäckts på gården.

Bägge fallen av fågelinfluensa som hittats under den här veckan i Raumo och Kimito har bekräftats vara smittade av den högpatogena H5N8-virustypen.

För allmänheten innebär fågelinfluensafallen inga speciella åtgärder. Skyddszonen upprätthålls i sammanlagt 30 dagar efter provtagningen av de smittade fåglarna.