Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kärnhuset rivs inte i år - utredningarna kring Sirkkalas framtid fortsätter

Från 2017
Uppdaterad 23.01.2017 10:29.
Kärnhuset vid Sirkkala skola under en vinterdag.
Bildtext Sirkkala skolas Kärnhus.

Det så kallade Kärnhuset i Sirkkala skola, som tagits ur bruk på grund av problem med inomhusluften kommer inte att rivas i sommar, som man tidigare har hoppats.

Det berättade Åbo stads undervisningsdirektör Timo Jalonen för Sirkkala skolas föräldrar under veckoslutet. Det är Fastighetsaffärsverket som har hand om ärendet och de har inte reserverat pengar för ändamålet.

I praktiken betyder det att Kärnhuset tidigast kan rivas under sommaren 2018, ifall beslut fattas i frågan. I Sirkkala skola hoppas föräldrarna på att huset skulle rivas så fort som möjligt för att man kunde börja bygga en ny skolbyggnad på tomten.

Men om huset inte rivs i år, innebär det att man tidigast kunde börja bygga nytt under sommaren 2020. Tidtabellsförskjutningen påverkas också av det att gården inte kan vara en byggarbetsplats under skolåret.

Var ska skolan finnas i framtiden?

Sirkkala skolas framtid är alltså mycket oklar på grund av den rådande utrymmesbristen. Eftersom också ett nybygge skulle innebära stora förändringar i skolvardagen under en längre tid, försöker man också utreda andra alternativ.

Därför utreder staden för tillfället möjligheten att flytta skolans verksamhet till utrymmen på Smedsgatan 1 som blir lediga 2019, då Åbo yrkeshögskola flyttar ut. Sirkkala skola skulle i så fall flytta dit med den internationella skolan. Utredningen blir klar i slutet av mars.

Men också den flytten skulle kräva omfattande renoveringar av utymmena och specialarrangemang för att kunna ge eleverna en trygg skolgård invid Samppalinnaparken.

Samtliga som deltog i lördagens informationsmöte: tjänstemän, politiker och föräldrar är överens om att en hållbar lösning på sikt krävs för att kunna trygga en fungerande och trygg skolvardag för både elever och lärare. Också Sirkkalabacken skola lider av små och oändamålsenliga utrymmen.

Maktlösa inför Fastighetsaffärsverket

Såväl rektor Elise Kurtén, undervisningsdirektörerna Timo Jalonen och Liliane Kjellman, samt Barbro Schauman lyfte fram hur maktlösa de känner sig då ärendet inte ligger i deras händer utan i Fastighetsaffäresverkets. Då det är Fastighetsaffärsverket som bestämmer om rivningar, nybyggen och disponerar över lediga fastigheter gör det problemet mycket svårare att komma åt från undervisningsväsendets sida.

- Den svenska sektionen i nämnden för fostran och undervisning kan inte påverka Fastighetsaffärsveket, säger Schauman, som uppmanar föräldrarna att också försöka påverka ärendet genom att gå ut på torget och protestera.

Föräldrarna vid skolan har redan tidigare engagerat sig i utrymmesfrågan, då problemen med inomhusluften i Kärnhuset uppdagades.

- Stadens utredning om Smedsgatan 1 blir klar om två månader. Det ger oss tid att utreda möjligheterna för Sirkkala skola att stanna kvar på sin nuvarande plats, säger Anna-Maria Le Bell-Rönnnlöf, som har barn i ettan, femman och sexan. TIllsammans med Susanne Agte hör de till en kärngrupp av föräldrar som arbetar för att hitta en lösning.

- Ett av motiven för att staden utreder Smedsgatan 1 är att det kunde fungera som en helhet, ett kampus, där barnen kunde gå i skola i samma område från förskolan till högstadiet. Men vi anser att vi redan nu har en unik helhet i Sirkkalaområdet som borde utvecklas ytterligare, säger Susanne Agte, som har barn i trean och ettan.

Föräldrar på informationsmöte på Sirkkala skola.
Bildtext Sirkkalaföräldrarna samlade i matsalen.

Radio Vega Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln