Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoön tar till konsult för att komma till skott med FN-steel affär

Från 2017
FN-steel våren 2014
Bildtext Stålbolaget FN-steel gick i konkurs för snart fem år sedan.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitoöns kommun anlitar företaget Ramboll Finland och konsulten Göran Eriksson, bosatt i Kimito, för att förhandla fram en lösning då det gäller fastigheter, mark och inventarier som tillhör FN-steels konkursbo i Dalsbruk.

Arrangemanget kostar kommunen cirka 3 000 euro i månaden, men anses av kommundirektören vara välanvända pengar.

- Det är ett sätt för oss från kommunens sida att medverka och göra vårt bästa så att det blir en affär, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Det finns ju en hel del ansvarsfrågor, så är det väl klart att kommunen inte ska ta någon alltför stor roll här. Kommunens intresse ligger ju framför allt i att få helheten löst.

Göran Eriksson
Kim Mattson, Christer Nyback och Göran Eriksson är glada över tillbyggnadsplanerna
Bildtext Göran Eriksson har fungerat som konsult i samband med affärskomplexet Kompass i Kimito. Han är också konsult för det nya bostadsområdet Porto West i Mjösund. Eriksson längst till höger på bilden.
Bild: Yle/Nilla Hansson

Konsult med många järn i elden

Göran Eriksson är bosatt i Kimito och välförtrogen med näringslivet på ön. Han har lång erfarenhet av olika slags konsultuppdrag och fungerade bland annat som konsult och koordinator i samband med byggandet av det nya affärskomplexet Kompass i Kimito.

- Innan jag kom in i bilden i fjol våras hade kommunen lämnat anbud på helheten och förhandlat ganska länge, men det visade sig att det kanske inte var så förnuftigt utan det gäller att hitta andra lösningar, svarar konsult Göran Eriksson på frågan om sitt uppdrag och fortsätter:

- Det finns ju en hel del ansvarsfrågor, så är det väl klart att kommunen inte ska ta någon alltför stor roll här. Kommunens intresse ligger ju framför allt i att få helheten löst, och då gäller det väl närmast att hjälpa till med att få helheten vidare, dels tillsammans med konkursförvaltningen, dels med vissa andra som har visat intresse en längre tid.

Hög av glödskal i Dalsbruk.
Bildtext Ansvarsfrågorna som Eriksson hänvisar till handlar bland annat om de miljöfarliga glödskalshögarna på fabriksområdet.
Bild: Yle/Monica Forssell

Kimitoöns kommundirektör: Man måste ha ett brett nätverk

Kimitoöns kommun har anlitat Ramboll för att hålla sig ajour med förhandlingarna kring FN-steel, sedan början av 2016. Enligt den ursprungliga uppskattningen skulle konsulthjälp bara behövas för de tre första månaderna 2016, men arrangemanget fortgår än i dag. När det blir en affär avslutas konsulteringen men någon annan bakre gräns finns inte.

Enligt kommundirektör Anneli Pahta betalar man max 3 000 euro i månaden för hjälpen. I fjol landade notan på cirka 34 000 euro.

Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta.
Bildtext Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta.
Bild: Yle/Monica Forssell

På frågan varför Anneli Pahta, i egenskap av kommundirektör i Kimitoöns kommun, inte själv är den som för kommunens talan i förhandlingarna svarar hon att hon nog är med på möten ibland och också är engagerad i diskussioner om kommunens roll.

- Det är ju han som är sakkunnig i dylika ärenden och man måste också ha ett ganska brett nätverk gällande företag och finansiering för att aktivt kunna påverka så att det blir en affär, säger Pahta.

Eriksson själv betonar att han inte har mandat att föra någons talan i eventuella förhandlingar utan mera fungerar som en koordinator av helheten.

Både för Dalsbruk och Kimitoön som helhet skulle det ha stor betydelse att konkursboets fastigheter, lösöret, hamnen och marken skulle få nya ägare. Det finns stort behov av att utveckla området.

- Jag för ju ingens talan, men alltid då vi har någon slags lösning på gång så rapporterar jag vidare till kommunen och berättar vad som är på gång. Jag har inga fullmakter att föra någons talan, säger Eriksson.

Eriksson har ändå enligt egen utsago tagit initiativ, sökt kompletterande samarbetsparter och hjälpt till att koordinera helheten.

- Ansvarsfördelningen ska vara rättvis och gränsytorna mellan de olika aktörerna logisk och fungerande, säger Eriksson.

Får kommunen valuta för pengarna?

- Absolut, svarar Anneli Pahta. Vi får hela tiden uppdateringar och det har varit många potentiella parter som varit intresserade. Tillsvidare har vi inte kommit till skott, men tack vare aktiva förhandlingar från vår sida har vi gjort ett bra försök.

Flera intressenter med och förhandlar

Enligt Eriksson är mellan fem och tio parter för tillfället inblandade i förhandlingar med konkursboet.

- I och med att det inte har funnits någon som är beredd att ta över alltsammans med hela fastighetsbeståndet, hamnen och hela lösöresmassan som där finns, så gäller det att hitta sådana köpkandidater som har intresse i vissa bitar och att då få den här helheten att passa ihop så är nog inte så lätt, berättar Eriksson och konstaterar att det ofta känns som att förhandlingarna tar två steg framåt och sedan genast ett steg bakåt.

- Alla ska kunna fås med i samma helhet, och då är det den svagaste länken som också avgör hur helhetspaketet ser ut.

Exakt vilka delar av helheten Kimitoöns kommun är intresserad av vill varken Pahta eller Eriksson berätta.

Hur nära en affär man är i Dalsbruk kan ingen heller säga.

- Går det bra kan det finnas en lösning på lut ganska snart, men det räcker med att en länk brister så ska den ersättas. Det är det som gör det lite frustrerande. Det är så många bitar och allting ska klaffa, förklarar Eriksson.

Diskussion om artikeln