Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inte lönsamt med ny hamnväg i Vasa

Från 2017
Uppdaterad 23.01.2017 23:09.
Långtradardäck.
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Inget av de fem alternativen för nya Vasa hamnväg är lönsamt. Det var beskedet när NTM-centralen mötte allmänheten i Solf. Det kan vara dödsstöten för den nya hamnvägen.

NTM-centralen och konsulten Ramboll presenterade på måndag kväll bedömningen av de olika alternativen för nya Vasa hamnväg. Mer specifikt handlade det om miljökonsekvensernas bedömningsbeskrivning.

Tillfället hölls i Solf skola och som väntat drog det en hel del folk. Två av alternativen till en ny hamnväg går nämligen genom byarna söder om Stadsfjärden i Vasa och dessa alternativ har gjort folk upprörda.

Trafiken i centrum minskar inte tillräckligt

Men nu verkar det som att det inte blir någon ny hamnväg. Inget av de fem alternativen anses vara tillräckligt lönsamt.

- Inget av alternativen når upp till våra målsättningar, säger projektansvariga Ari Perttu på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Vad betyder det?

- De minskar inte tillräckligt på den tunga trafiken och trafiken överlag som kör genom centrum. En stor del av trafiken börjar och slutar i centrum, säger Perttu.

Så det lönar sig inte med en ny hamnväg?

- Inget av alternativen når upp till det att nyttan skulle vara lika stor som kostnaderna, säger Perttu.

Ari Perttu på NTM-centralen i Södra Österbotten.
Bildtext Ari Perttu.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

På Ramboll är Mikko Uljas av samma åsikt.

- Vi hittade inget alternativ som når upp till de mål som ställdes, säger Uljas.

Planeringen avslutas

Och nu säger också NTM-centralen tack för sig. Utöver att inget av alternativen är lönsamt finns det inte heller pengar till att fortsätta med planeringen.

Betyder det här att det inte blir någon ny hamnväg?

- Det kan vi inte säga. Det kan komma ett politiskt beslut som förordar en ny hamnväg, säger Ari Perttu.

Vikby och Fladan fick flest minus

Det som dock framkom i det material som presenterades i Solf skola på måndag kväll var att de två alternativ som mött på hårdast motstånd, också är de som skulle få mest negativa konsekvenser.

Kort sagt var det flest minustecken i tabellen vad gäller Vikby och Fladan alternativen. Konsekvenserna var speciellt negativa för fågelbeståndet, jordmånen och kulturmiljöerna.

Det alternativ som enligt konsekvensbedömningen skulle vara det bästa är en tunnel under centrum. Men inte heller det alternativet är alltså tillräckligt bra för att vara lönsamt. En tunnel beräknas kosta 44 miljoner.

Miko Uljas på Ramboll presenterar alternativen för Vasa hamnväg i Solf skola i Korsholm.
Bildtext Informationstillfället hölls i Solf skola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Möjligt med en järnväg?

Undet mötet ställdes frågan om man inte kunde gå vidare med det förslag som utvecklingssektionen i Korsholm kom med i oktober i fjol: I stället för att dra en ny väg ser man till att järnvägen från Vasklot går ut till logistikcentret öster om Vasa flygplats.

Beskedet från NTM-centralen var att planering av järnvägar inte hör till deras uppgifter.

- Det är nog upp till Vasa stad och Korsholms kommun att utreda den saken vidare, säger Perttu.

Så vad händer nu?

Den frågan kan Ari Perttu inte riktigt svara på. Fram till den 14 mars får allmänheten lämna in synpunkter på bedömningsbeskrivningen. Efter det tackar NTM-centralen för sig.

Nöjda korsholmare

Bland åhörarna i Solf fanns Kenth Nedergård. Han var på plats dels som privatperson, dels som kommunalpolitiker i Korsholm.

Är du som korsholmare glad över att Vikby och Fladan fick så många minus?

- Det här visar ju att även om de alternativen är billigast så är de negativa konsekvenserna för miljön störst, konstaterar Nedergård.

Vikby-alternativet beräknas kosta 22 miljoner och Fladan-alternativet 27.

Av de fem alternativen tycker Nedergård att en bro över Stadsfjärden skulle ha varit det bästa. Men det alternativet kostar minst sagt skjortan: 96 miljoner.

Så vad är då slutsatsen av att NTM-centralen lagt ner så mycket tid på detta? Har allt varit i onödan?

- Det är ju bra att vi fått det utrett. Fakta är alltid bättre än spekulationer, säger Nedergård.

Diskussion om artikeln