Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Magasinet i Norra hamnen är unikt – ”riv inte Knipans lillasyster”

Från 2017
En bild från Ekenäs hamn. Till vänster syns en gul byggnad med uteservering, i bakgrunden syns restaurang Knipan.
Bildtext Magasinet och Knipan ligger på varsin sida av småbåtshamnen i Ekenäs centrum.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det gamla magasinet i Norra hamnen i Ekenäs är det enda i sitt slag. Dessutom hör byggnaden ihop med landmärket Knipan och borde bevaras och inte rivas, säger museichefen i Raseborg.

Byggnaden uppfördes för över 100 år sedan då det fanns hamnverksamhet i Norra hamnen. Magasinet är planerat av Hjalmar Åberg som också ritat Knipan.

En gul gammal magasinbyggnad i Ekenäs norra hamn. På ena sidan syns en björk. Marken är täckt av snö.
Bildtext I dag finns det en nattklubb i magasinet.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Byggnaderna hör ihop säger museichefen Dan Lindholm vid Västra Nylands landskapsmuseum. Han beskriver magasinet som Knipans lillebror eller lillasyster.

- Det är inte vem som helst som planerat dem, utan en av de främsta arkitekterna vi har haft i Ekenäs.

Finns inga liknande i Finland

Magasinet är byggt i jugendstil och är såvitt Lindholm vet det enda bevarade jugendmagasinet i hela landet.

En vägg med fyra långa, smala fönster.
Bildtext På ena gaveln finns höga, smala fönster.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Det är med andra ord inte frågan om vilken byggnad som helst.

- Det är den enda byggnaden som är kvar från hamnverksamheten i början av 1900-talet. Om den försvinner så har vi inget kvar mera som påminner om den verksamheten.

Flummig skyddsbeteckning

Raseborgs stad vill riva byggnaden och i stället hitta en företagare som kan bygga ett nytt hus för någon ny verksamhet på platsen.

Magasinet är skyddat i detaljplanen men skyddsbeteckningen gör det möjligt att riva huset så länge det ersätts med ett nytt. Dan Lindholm beskriver beteckningen som flummig.

Huset lutar och fasaden kräver målarfärg men det är inte omöjligt och oskäligt att renovera.

Från museimyndigheternas sida föreslog man en strängare skyddsbeteckning när planen var under arbete.

- Själva skyddsbeteckningen skyddar nog men kanske inte tillräckligt.

En fasad i dåligt skick.
Bildtext Ena väggen lutar och fasaden skulle behöva en omgång målarfärg.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Huset sägs vara i dåligt skick. Museichefen tror ändå att huset kan renoveras. Det har gjorts flera utredningar under årets lopp gällande husets skick.

- Huset har fått förfalla under ett antal år men man ska inte låta luras av det yttre. Jo huset lutar och fasaden kräver målarfärg men det är inte omöjligt och oskäligt att renovera.

Helene Schjerfbecks hus ett minne blott

Magasinet är en del av Ekenäs kulturhistoriska värde, menar Dan Lindholm. Han anser att det är de gamla byggnaderna som gör Ekenäs fint och pikant. Skulle Ekenäs inte ha gamla stan och Stallörsparken med Knipan så skulle det vara som vilken annan ort som helst.

- Varenda del vi tar bort så minskar på det här värdet. River vi så får vi aldrig det tillbaka och det ska man vara medveten om.

Restaurang Knipan i vinterskrud.
Bildtext Knipan och magasinet i Norra hamnen är båda planerade av arkitekt Hjalmar Åberg.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Lindholm lyfter fram huset där Helene Schjerfbeck bodde i Ekenäs. Det revs på 1970-talet.

- Nu klagar man på att det inte finns mera. Tänk vilket värde det skulle ha i dag.

Ett annat exempel är de röda magasinen i Östra hamnen i Hangö.

- De är fina för att de är gamla. River man dem och bygger något nytt så skulle det vara något helt annat.

Stadsstyrelsen i Raseborg har bett museimyndigheterna om ett utlåtande gällande rivningen.

Restaurang Ettan vid Norra hamnen i Ekenäs

Saluhall, restaurang eller hamncafé – vad vill du se i Norra hamnen i Ekenäs?

Det finns visioner om vad som kunde ersätta krogen Ettan.

Diskussion om artikeln