Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sågföretag för envis kamp för att få flisa i Lappträsk

Från 2017
Flis
Bildtext Sågföretaget Helsingin Erikoishöyläys Oy har planer på att producera flis på sågområdet i Porlom. (Arkivbild)
Bild: Yle/Mikaela Wikström

Sågföretaget Helsingin Erikoishöyläys Oy ger inte upp. I dryga tre år har det skickats papper mellan olika instanser, men lov till verksamhet i Lappträsk har företaget inte fått. Detta trots att det på området också tidigare har funnits sågverksamhet.

Det var 2009 som Helsingin Erikoishöyläys Oy köpte konkursboet Käkikosken saha i Lappträsk. Tanken var att uppköparna skulle anlägga en flisterminal på området och inleda produktion av bioenergi för lokala energiproducenter i Lahtis, Kouvola, Tusby, Borgå och kanske rentav i Helsingfors.

Virke och flis inte samma sak

De nya ägarna till sågen hade fått miljölov för produktion av trävaror, men myndigheterna var av den åsikten att miljölovet inte inbegriper produktion av flis, utan att sågens nya ägare måste ansöka om nytt miljölov, vilket de också har gjort.

Dessutom har en del grannar protesterat mot att företaget ska få tillstånd för flistillverkning vid sågen.

- Lappträsk kommun ansåg att ansökan är av den kalibern att de inte kan ta beslut i en så vidlyftig fråga. De skickade ansökan vidare till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Där gavs ett negativt beslut på sågens ansökan om miljölov, säger verkställande direktör Mika Sara vid Helsingin Erikoishöyläys.

Enligt Sara motiverade inte Regionförvaltningsverket sitt beslut om varför sågen inte kan producera flis på området.

Sågen gjorde också - med hjälp av en ingenjörsbyrå - mätningar av buller och miljöolägenheter. Enligt mätningarna, skulle produktionen av flis på området inte åsamka den närliggande bosättningen oöverkomliga störningar. Dessutom har det alltså tidigare funnits sågverksamhet på området.

Den mängd av biobränslet träflis som ryms i detta lager räcker för ett veckoslut.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Olika instanser inblandade

Sågen överklagade Regionförvaltningsverkets beslut till Vasa förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstolen returnerade ärendet till Lappträsk kommun. Enligt domstolen borde kommunen själv kunna ta beslut i frågan.

- Vi känner oss helt hjälplösa och undrar hur vi kunde komma vidare. Vilken väg ska vi nu gå? Kommunen har meddelat att ingenting hindrar att vi gör en ny överklagan till Vasa förvaltningsdomstol, säger Sara.

Lappträsk positivt inställd

Hur ser då Lappträsk kommun på företagets intresse för att börja tillverka flis i Porlom?

- Vi är nog positiva till verksamhet på området. En etablering av en flisstation på området skulle skapa arbetsplatser, men verksamheten borde utarbetas så att den skulle störa grannarna så lite som möjligt, säger kommundirektören i Lappträsk, Tiina Heikka.

Heikka tror att man med förhandlingar mellan företaget och grannskapets invånare borde kunna nå en överenskommelse - i synnerhet som den person som bor närmast sågområdet, köpte sin tomt under den tid då Käkikosken saha ännu hade verksamhet där.

lappträsks kommundirektör tiina heikka 08.10.15
Bildtext Kommundirektör Tiina Heikka tror att ärendet går att lösa.
Bild: Yle/Stefan Härus

Tror på samförstånd

Å andra sidan säger Heikka att systemet i Finland helt enkelt fungerar så att en enda person kan sätta käppar i hjulet och har rätt att få saker prövade, vilket kan fördröja olika processer med flera år.

- Den granne som nu har satt sig på bakhasorna, är nog medveten om att han har köpt sin fastighet på ett småindustriområde. Också andra som bor på området har reagerat mot planerna, men jag tror nog att man kan nå ett gemensamt beslut som alla parter kan godta, säger Heikka.

Att processen dragit ut på tiden har också med det faktum att göra att det inte är Lappträsk kommun som bestämmer då det kommer till miljölovsansökningar.

- Lappträsk kommun är en så pass liten kommun att frågor som berör miljön i kommunen handhas av Lovisa stad. Det här är nu alltså i princip en sak mellan Lovisa stads miljövårdsbyrå och Helsingin Erikoishöyläys Oy, säger Heikka.

Bollen är hos företaget

Vid Lovisa miljövårdsbyrå, säger miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen, att processen med företaget är på gång.

- Den ansökan som var hos Regionförvaltningsverket är nu tillbaka hos oss, den är behandlad och vi har begärt att få en komplettering, berättar Lyytikäinen.

Bollen är med andra ord nu hos Helsingin Erikoishöyläys Oy, som den 12 december har meddelat miljövårdsbyrån i Lovisa att de kommer att skicka de kompletterande uppgifterna så snabbt som möjligt. Vilka det är, vill inte Lyytikäinen på Lovisa stads miljövårdsbyrå gå närmare in på.

högar av träflis
Bildtext När och om flisproduktionen kan komma igång i Porlom är tillsvidare en öppen fråga.
Bild: Yle/Erica Vasama

Diskussion om artikeln