Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning om olaglig sprit- och tobakslangning på ambassaden i Stockholm klar

Från 2017
En hand tar emot en genomskinlig flaska av en annan hand.
Bild: Antti Makkonen / Yle

Utrikesministeriet har avslutat en intern utredning om den olagliga langningen av skattefria alkohol- och tobaksprodukter vid Finlands ambassad i Stockholm.

Utredningen konstaterar att tjänstemän som varit berättigade att göra skattefria inköp av alkohol-, tobaks- och kosmetikprodukter några gånger per år, under åren 2013 till 2015, har överlåtit smärre mängder produkter till sådana ambassadanställda som inte har den rättigheten.

Det har inte framkommit att tjänstemännen skulle ha dragit någon ekonomisk nytta av inköpen till kollegerna. Inte heller verkar produkterna ha förmedlats för andra ändamål än eget bruk.

Verksamheten avslutades av dåvarande ambassadör Jarmo Viinanen vid årsskiftet 2014-2015. Ambassaden har fått en anmärkning. Utredningen konstaterar att langningen tjänstemannarättsligt varit fel.

Diplomaters begränsade skatteskyldighet när det gäller vissa produkter baserar sig på Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser och gäller i allmänhet alkohol- och tobaksprodukter. Varje land har ändå sina egna bestämmelser och anvisningar.

UM har gett anvisningar till alla beskickningar för att säkerställa att bestämmelserna följs. UM kommer också framöver i samband med att beskickningar granskas att fästa särskild uppmärksamhet vid detta.

Det är bara personer med diplomatstatus som har rätt till skattefria inköp.

Diskussion om artikeln