Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Tidvis ilskna tongångar på invånarmöte om västra åstranden

Från 2017
Uppdaterad 30.01.2017 06:21.
Människor i en biosalong
Bildtext Biosalongen var fullspäckad. Alla 250 sittplatser var upptagna och folk fick också sitta i trappan.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Över 250 Borgåbor slöt upp till stadens diskussionsmöte om planerna på hotell och Citymarket på västra åstranden. Alla invånare som uttalade sig var mer eller mindre kritiska mot planerna.

Salongen på Bio Rex i Borgå var fylld till brädden då Borgå stad och föreningen Borgå levande centrum arrangerade ett allmänt diskussionsmöte om planerna på hotell och Citymarket på västra åstranden.

Många Borgåbor har varit väldigt kritiska mot planerna, vilket också avspeglades i de åsikter som kom fram under invånarmötet.

Kritikerna har bland annat varit oroliga för att centrum utarmas om planerna blir verklighet, för att kulturlandskapet och utsikten på västra åstranden förstörs, för att en stormarknad inte platsar in i miljön och för möjliga trafikproblem.

Bistra män vid bord
Bildtext Kimmo Aspholm från Hartela, stadsplaneringschef Eero Löytönen, biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz och Antti Palomäki från Kesko fick svara på många tuffa frågor.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Den första timmen av invånarmötet viktes åt en presentation av den planerade detaljplaneförändringen på västra åstranden.

Med var biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz, stadsplaneringschef Eero Löytönen, planläggare Pekka Mikkola, byggbolaget Hartelas vice verkställande direktör Kimmo Aspholm och områdesdirektör Antti Palomäki från Kesko.

Planen för västra åstranden i siffror

  • 6 000 kvadratmeter hotell
  • 7 000 kvadratmeter Citymarket
  • 2 000 + 5 000 kvadratmeter bostäder
  • 2 300 nya invånare
  • 75 nya arbetstillfällen
  • 170 nya parkeringsplatser
  • 30 anmärkningar på planen

För det mesta lyssnade publiken under tystnad men ibland bröt missnöjet mot planerna fram – bland annat då planläggare Pekka Mikkola visade upp några skisser över hur det kan se ut på västra åstranden efter att den bebyggs.

– Som ni ser skymtar ån nog lite fram här mellan husen, sa Mikkola och en del av publiken brast ut i skratt.

Mikkola visade också upp en skiss över hur Citymarkets byggnad kan komma att se ut, och olika färgalternativ för den.

– Helt förfärligt, utbrast en man i publiken.

"Har Borgåborna dåligt självförtroende?"

Byggbolaget Hartelas vice verkställande direktör Kimmo Aspholm väckte också en del ilska hos publiken då han svarade på en publikfråga om huruvida bolaget redan har hittat någon aktör som vill driva hotellet.

Frågeställaren var kritisk till att Hartela inte har lyckats med det trots flera års förhandlingar.

– Jag förstår inte riktigt den här diskussionen. Ursäkta nu, men har ni Borgåbor dåligt självförtroende? Är det faktiskt så att turisterna tar en lång omväg förbi Borgå, sa Aspholm.

Kimmo Aspholm
Bildtext Vice vd Kimmo Aspholm vid byggbolaget Hartela.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Aspholm fortsatte med att jämföra Borgå med Hyvinge som är en stad av motsvarande storlek, ungefär lika långt borta från Helsingfors som Borgå. Där genomförs just nu ett liknande projekt.

Hans uttalande ledde till upprörda utrop från publiken. En man undrade om det är Hartelas sak att kritisera Borgåborna.

– Jag tycker att det är osakligt att jämföra Borgå med Hyvinge. Hyvinge har inte alls samma historia som Borgå, sa en kvinna i publiken.

Fredrick von Schoultz
Bildtext Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz inflikade med en påminnelse om att hotellet inte byggs om Citymarket inte byggs.

Kan inte byggas på annat ställe

Borgåborna undrade också varför Citymarket måste byggas intill Konstfabriken, och inte till exempel i Kungsporten eller intill Näse S-Market.

Svaret är att stormarknader enligt landskapsplanen måste byggas på ett centrumområde, vilket gör att Kungsporten är utesluten. Den del av tomten intill S-Market som finns på centrumområdet är för liten för en affär av den storlek som Kesko vill bygga.

En annan fråga handlade om huruvida den nya Citymarketen faktiskt måste vara 7 000 kvadratmeter stor. En kvinna i publiken oroade sig bland annat för trafiken en stormarknad skulle leda till.

Antti Palomäki
Bildtext Områdesdirektör Antti Palomäki från Kesko.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

– Nuförtiden brukar våra Citymarketar vara ungefär 10 000 kvadratmeter stora. Den som nu planeras i Borgå är egentligen underdimensionerad för oss, men passar bra in i marknaden här i Borgå, svarade områdesdirektör Antti Palomäki från Kesko.

Han konstaterade också att Kesko inte längre bygger några ”åkerstormarknader”. Det är också en orsak till att Kungsporten inte är ett alternativ.

– Nu handlar det ju om att flytta en Citymarket av samma storleksklass från ena åstranden till den andra. På det gamla stället är arrangemangen också usla, så vad är skillnaden? frågade stadsplaneringschef Eero Löytönen.

Borgåborna frågade också vilket medvärde en stormarknad och ett hotell ger, och vilken nytta Borgå stad har av att de byggs.

– I byggskedet skapar det bland annat 100 arbetstillfällen i två års tid, och också en hel del permanenta arbetstillfällen, svarade biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Hur går det med centrum?

Fredrick von Schoultz fick också svara på en fråga av fastighetsförmedlare Risto Volanen om hur Borgå stad tänker sätta fart på byggandet av bostäder i kärncentrum. Han menade att företagen behöver fler kunder.

– Vi har ändrat detaljplanerna för tomterna i centrum enligt fastighetsägarnas önskemål. Men om fastighetsägarnas byggplaner inte blir av så kan vi inte tvinga dem i eftersom det finns byggrätt i kraft, sa von Schoultz.

Också Borgå företagares ordförande Pontus Palmqvist konstaterade att det finns en risk för att kärncentrum utarmas om planerna på västra åstranden blir verklighet. Enligt honom klagar redan nu på kundbortfall.

Kaj Bärlund ställer en fråga
Bildtext Tidigare minister Kaj Bärlund (SDP) hör till dem som har varit mest kritiska mot planerna.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Tidigare minister Kaj Bärlund (SDP) frågade också varför stadsplaneringschef Eero Löytönen har ändrat åsikt efter 2009. Då ansåg Löytönen att Borgå inte ska utveckla två centrum, vilket nu sker.

– Det som har hänt är att ingenting har hänt. Jag har börjat fundera på om det är rätt för staden att bara sitta och vänta då inget blir gjort. Jag förstår inte riktigt tanken om att man kan öppna nya möjligheter genom att förhindra att någonting annat förverkligas, svarade Löytönen.

I publiken förekom också en ilska över att diskussionsmötet arrangerades i ett så sent skede. Stadsstyrelsen ska godkänna detaljplaneändringen för västra åstranden den 30 januari, och fullmäktige under februari.

"Borgåborna har inget att säga till om"

En Borgåbo i publiken undrade varför ändringen ska köras igenom fastän det har stött på mer motstånd än någon annan detaljplan. Bland annat samlade en namninsamling mot planerna in över 1 400 underskrifter.

– Det verkar som om Borgå har tappat kontrollen över planläggningen och att Borgåborna inte har något att säga till om, sa den nypensionerade direktören för Borgå museum, Merja Herranen, och fick många applåder.

En annan kvinna sa att det verkar som om Hartela och Kesko kraftigt styr beslutsfattarna och tjänstemännen i Borgå.

– Hur känns det att planera något som de allra flesta Borgåbor inte vill ha och som lämnar bestående spår i staden? frågade hon av Hartelas och Keskos representanter.

Människor i en biosalong
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Under hela diskussionsmötet förekom bara en åsikt som inte var tydligt kritisk mot planerna. Bengt Dahlqvist, medlem av äldrerådet i Borgå, hoppades att fullmäktige fattar beslut om planen innan kommunalvalet.

– De flesta av oss 250 här i salen verkar vara mot planen. Men Borgå har 50 000 invånare, sa han.

På Borgå stads webbplats kan man bekanta sig med planerna för västra åstranden. På Vimeo finns också en video över hur området ska utvecklas.

Diskussion om artikeln