Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumenternas tilltro till ekonomin ökade ytterligare i januari

Från 2017
En hand håller i en gul spargris

Konsumenternas förtroende för ekonomin har ökat i januari och är nu starkare än på över sex år. Det visar Statistikcentralens konsumentbarometer.

Senast konsumenternas förtroende för ekonomin var lika starkt var under hösten 2010. Jämfört med december förbättrades förväntningarna på den egna privata ekonomin och på landets ekonomi.

I januari trodde 49 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Fjorton procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras.

Motsvarande andelar var i december 45 och 15 procent och för ett år sedan i januari 37 och 25 procent.

Synen på hushållets möjligheter att spara var oförändrad jämfört med december. Konsumenterna ansåg att hushållets möjligheter att spara är goda under de följande tolv månaderna.

Mindre oro för arbetslöshet

I januari var sysselsatta konsumenter betydligt mindre oroade över att själva råka ut för arbetslöshet.

Av konsumenterna litade 41 procent i januari på att arbetslösheten minskar under det följande året och 22 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i december 37 och 23 procent och för ett år sedan dystra 15 och 48 procent.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes alla delfaktorer i konsumentbarometern betydligt i januari.

För barometern intervjuades 1 217 personer bosatta i Finland mellan den 2 och den 19 januari.

Diskussion om artikeln